В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Виртуални Свободни Училищни курсове от ВСУ 2020

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира представянето на „Виртуални свободни училищни курсове“, насочени както към учениците и учителите, така и към родителите. Темите са 20 и ще подпомогнат учебния процес и ще допринесат за професионалното ориентиране и гражданското образование на учениците. Предложението е изпратено до повече от 300 училища в България, които използват платформата за образование Google G-Suite, а също и до регионални управления на образованието. Към курсовете бе заявен интерес веднага след обявяването им.

Online Регистрация

Вижте темите:

 
ВИРТУАЛНИ КУРСОВЕ ЛЕКТОРИ КАТЕДРА
ИТ КАРИЕРИ (за учители) доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
ИТ КАРИЕРИ (за ученици и родители) доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
QUERYADA 2020 (за учители) доц. д-р Веселина Спасова
ас. Евгени Андреев
ИНФОРМАТИКА
QUERYADA 2020 (за ученици) доц. д-р Веселина Спасова
ас. Евгени Андреев
ИНФОРМАТИКА
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
(за учители)
доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
(за ученици и родители)
доц. д-р Галина Момчева ИНФОРМАТИКА
АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА
(за ученици и учители)
доц. д-р Бойчо Бойчев ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФАЙЛИНГ проф. д-р Петър Христов
доц. д-р Красимир Иванов
доц. д-р Юлияна Матеева
 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ПСИХОЛОГИЯ
ПРАВО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ д-р Радослав Къновски ИКОНОМИКА
МЕДИАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА доц. д-р Иванка Банкова АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ? доц. д-р Димитър Маринов ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ
ст. преп. Боряна Костова ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
КАК СЕ ПРАВИ ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН? д-р арх. Христо Топчиев АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА
ТАЙНИТЕ НА REVIT доц. д-р арх. Цвета Жекова
МАГИЯТА НА АКВАРЕЛА арх. Десислава Христова
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОТО доц. д-р Бойка Чернева
доц. д-р Емилия Сидерова
доц. д-р Елисавета Калинова
доц. д-р Юлиана Матеева
доц. д-р Антон Грозданов
доц. д-р Галина Ковачева
д-р Галина Николова
ПРАВО
ДИГИТАЛНА КРИМИНАЛИСТИКА ст. ас. Александра Ангелова
ст. ас. Димитър Димитров
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ доц. д-р Галина Милева
доц. д-р инж. Стефко Бурджиев
д-р инж. Георги Георгиев
МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ доц. д-р Станислава Минева
доц. д-р Мария Лечева
ас. Илияна Костова
ВЛАСТТА И КИНОТО доц. д-р Калоян Смилков ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 


Виртуални свободни училищни курсове / Представяне на проекта: 
 

Общо представяне на инициативата:

 
 

Представяне на курсовете ИТ кариери

 
 
 

Представяне на курсовете QUERADA 2020
 
 

Представяне на компютърно моделиране 
 

Представяне на курса ЛИЧНИ ФИНАНСИ

 
 


Виртуални свободни училищни курсове / Катедра "Архитектура и урбанистика":
Виртуални свободни училищни курсове /Правото и аз/ Англ. ез. за кандидат-студенти / Как се пише есе:
Online Регистрация