В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

ИЗКУСТВОТО НА КОМУНИКАЦИЯТА ЮНСКИ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги студенти и преподаватели,
Благодарим ви за големия и последователно нарастващ интерес към майсторските класове, които всеки семестър организират факултет „Международна икономика и администрация“ и магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.
 Все повече са участниците в подготовката по вербална и невербална комуникация, култура на облеклото, бизнес и дипломатически протокол, умението да се говори публично, социалния флирт, правоговор и стилистични ефекти и т.н. Поради сериозни ангажименти  на голяма част от участниците,  включени са в международни бригади или вече работят в курортните комплекси, поредните майсторски класове ще се проведат през октомври-ноември 2023 г. Те ще бъдат посветени на нови актуални и значими теми: подготовка и изява като инфлуенсъри; емоционално програмиране и  стратегии за просперитет;  реторика, публично говорене и защита на проекти; вербално и невербално въздействие на социални среди; брандинг и комуникационен  мениджмънт. Обучението, което ще премине предимно чрез практическа подготовка, ще се провежда както в реална среда, така и в он лайн комуникация. Ще бъдете бързо и точно информирани за конкретните дати.
До нови срещи! Ще ви очакваме!Факултет "Международна икономика и администрация"
и магистърска програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" организират серия курсове в областта на социалните технологии - реклама, брандинг, връзки с обществеността, публична комуникация.
Те са продължение на постоянно действащия форум "Изкуството на комуникацията" с ръководител доц. д-р Георги Калагларски.

 
ЮНСКИ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Програма
3 юни /събота/ 2023 г. – от 9,30 до 14,30 ч.
Вербална и невербална комуникация
Доц. д-р Лора Мутишева
(Култура на поведението. Как да ни забележат и харесат?)
3 юни /събота/ 2023 г. – от 15,00 до 18,00 ч.
4 юни /неделя/ – от 9,30 до 12,00 ч.

Инфлуенсъри и социални мрежи
Д-р Лора Симеонова
(С участие на инфлуенсъри от Италия, Германия и Южна Корея)
17 юни /събота/ 2023 г. – от 10,00 до 14,00 ч.
Поведение пред телевизионна камера
(Изкуството да бъдем убедителни)
Христина Христова
17 юни /събота/ 2023 г. – от 14,30 до 17,30 ч.
Брандинг и комуникационен мениджмънт
(Общуване между модерните успешни брандове)
18 юни /неделя/ 2023 г. – от 9,30 до 12,30 ч.
Модерните брандове и техните инфлуенсъри
(Седемте смъртни гряха на новия тип инфлуенсъри)
доц. д-р Стефан Серезлиев
 
Инфлуенсъри и социални мрежи
(С участие на инфлуенсъри от Италия, Германия и Южна Корея)
Д-р Лора Симеонова
Кои са водачите на революцията на инфлуенсърите в България и каква „армия“ предвождат? Как „родените в уеб“ лидери на мнение оспорват авторитета на традиционните елити? Раждат ли се нови формати за въздействие над съзнанието на хората в социалните мрежи? Кои са опасностите? Кои са възможностите за успех в бизнеса и в политическата комуникация?
Д-р Лора Симеонова е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски“. Изследва трансформациите на медиите и публиките в ерата на Web, еволюцията на онлайн общностите и влиянието им върху обществено политическия живот. Автор е на книгата „Революцията на инфлуенсърите“. Има дългогодишен опит като журналист и редактор.
Регистрация до 2 юни 2023 г.
на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7
 
Вербална и невербална комуникация
Доц д-р Лора Мутишева
( Култура на поведението. Как да ни забележат и харесат?)
В майсторския клас, който ще се проведе на 3 юни т.г., Лора Мутишева ще представи: техника на говора; публична реч; словесно действие и въздействие чрез думите; гласово-говорната характеристика в съвременния подход при изграждане на привлекателен индивидуален образ.
Майсторският клас е изключително полезен и за кандидат-студенти в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.
Доц. д-р Лора Мутишева е завършила НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. През 2015 г. придобива образователната и научна степен „Доктор по театрознание и театрално изкуство“. Авторка е на статии и на монографията „Словесно действие в действието“.
Преподавателка е по техника на говора, правоговор, сценична реч, публична реч, словесно действие в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Участва в десетки авторски композиции и постановки в различни театри. В момента е и актриса в театър „София“.
Тя е водеща преподавателка в майсторските класове, проведени във ВСУ “Черноризец Храбър“ “Изкуството на публичната реч“ през 2017 г., на „Изкуството на комуникацията“ през 2018 г., 2019 г. и 2021 г.
Регистрация до 2 юни 2023 г.
на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7
 
 
ДОЦ Д-Р СТЕФАН СЕРЕЗЛИЕВ
Брандинг и комуникационен мениджмънт
(Общуване между модерните успешни брандове)
18 юни, неделя, 2023 г. – от 9,30 до 12,30 ч.
Модерните брандове и техните инфлуенсъри
(Седемте смъртни гряха на новия тип инфлуенсъри)
Модерните брандове и техните инфлуенсъри. Криза в доверието, към всичко и всеки. В комуникационната мъгла можем ли да открием нов път на общуване между модерните успешни брандове. Какви са световните трендове, новите роли и ангажименти на модерните инфлуенсъри към брандовете? Как да използваме достиженията на различните мултидисциплинарни комуникационни механизми? Кои са седемте смъртни гряха на новия тип инфлуенсъри?
Регистрация до 16 юни 2023 г.
на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7
 
ХРИСТИНА ХРИСТОВА
Поведение пред телевизионна камера
(Изкуството да бъдем убедителни)
Как да се изявим, дори за няколко минути, когато сме в телевизионно студио? Да ни харесат и повярват? Каква да бъде нашата вербална и невербална комуникация, когато застанем пред телевизионна камера или пред „окото“ на лаптопа? Как да се подготвим за изненадващи и неприятни въпроси по време на интервю? Облеклото, прическата и грима – как да ги подберем?
Всеки участник в курса ще застане пред телевизионната камера и ще получи конкретни препоръки и повод за удовлетвореност.
Христина Христова е журналистка в Българска национална телевизия. Водеща е на сутрешния блок „Денят започва“. Завършила е Факултета по журналистика и масова комуникация, а след това и магистратурата – Продуцентство в телевизията. „Другото ми голямо "училище" е Българската национална телевизия, където работя и уча всичко за професията от студентската скамейка до сега - повече от 14 години“, споделя Христина Христова.

 
Регистрация до 16 юни 2023 г.
на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7
Специални ценови предложения за участие в четирите курса
Такса за участие в един от курсовете:
за студенти - 60 лв.
за външни участници - 120 лв.
Такса за участие в два курса:
за студенти - 100 лв.
за външни участници - 200 лв.
Такса за участие в три курса:
за студенти - 140 лв.
за външни участници - 280 лв.
Такса за участие в четири курса:
за студенти - 160 лв.
за външни участници - 320 лв.
 
 
Банкова сметка на ВСУ "Черноризец Храбър":
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева, основание за плащане: Изкуството на комуникацията