В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Квалификационен курс на тема: „Ръководители на състави за автентичен фолклор“

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и специалност „Хореография“
Ви канят да участвате в квалификационен курс на тема:

„Ръководители на състави за автентичен фолклор“

Курсът ще се проведе в периода 19.06-23.06.2023 г.

Участниците ще получат Удостоверение за завършен квалификационен курс.
Такса за участие:
390.00 лв.

⚠️ Регистрацията за курса:  https://forms.gle/Jx63uarW16iUPKKFA

В рамките на пет дни имате възможност, да получите базови знания и умения в областта на:

✅Българският танцов фолклор;
✅Изисквания свързани със стиловите особености на местния фолклор;
✅Пресъздаване на традиционни обреди и обичаи;
✅ Организация на репетиционната дейност на колектива;
✅Сценичната адаптация на фолклорния материал.


За допълнителна информация:
доц. д-р Мария Кърджиева
mariya.kardzhieva@vfu.bg
0887 207572

Таксата се заплаща по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро
курс „Ръководители на състави“