В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

КУРС НА ТЕМА: Актуални въпроси на търговското право. Правен режим на услугите в корабоплаването. Международен търговски арбитраж.

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Курсът ще включва следните теми:

  Договор за агентиране.
  Договор за посредничество в корабоплаването.
  Договор за пилотаж.
  Договор за влачене.
  Договор за корабен мениджмънт.
  Същност на арбитража. Видове арбитраж. Образуване на решаващия орган при институционалния арбитраж. Образуване на арбитража ad hoc.
  Компетентност на арбитражния съд.
  Производство пред арбитражния съд.
  Доказване в арбитражното производство. Прекратяване на арбитражното производство. Арбитражно решение.
 
Лектор -  проф. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър.
Срок за записване - 22.06.2023 г.
 
В рамките на курса обучаемите ще опреснят и придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания относно правната уредба на услугите в корабоплаването и производството за разглеждане и решаване на международни търговски спорове от арбитраж.
 
Дата на провеждане - 24.06.2023 г. от 10:00 часа, online, (5 часа) и 
25.06.2023 г. от 10:00 часа, online, (5 часа).
Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти и докторанти на ВСУ.
 
Линк за записване: https://bit.ly/42EIcOW
 
Курсът ще се проведе при събиране на група. 
Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.
 
За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg