В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

ВСУ „Черноризец Храбър“ ще открие академичната 2022/2023 година на 26.09.2022 г.

21 Септември 2022Тържествената церемония по откриване на академична 2022/2023 година ще се проведе на 26 септември 2022 г. (понеделник), от 10.00 ч. в Източния парк на университета.

Първият учебен ден ще започне с приветствие от академичното ръководство на университета. По традиция ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве, успех и просперитет на академичното семейство. Студентите, приети с най-висок успех, ще бъдат отличени. Академичният танцов театър на ВСУ „Черноризец Храбър“ е подготвил специална празнична изненада.

По-късно същия ден първокурсниците ще имат възможност да се запознаят с университета и с преподавателите по време на въвеждащия ден, който ще се проведе по факултети и по катедри. За студентите, които прекрачват за първи път прага на университета, бе създаден дигитален пътеводител ►

Мисията на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е да служи на знанието, да го развива и предава на младите хора, и да го прилага в интерес на обществото. В над 30-годишната си история висшето училище се доказа като среда за интелектуалното, културното и духовно израстване на хиляди млади хора. Студенти и преподаватели, отдадени на науката, изследват, усвояват, експериментират и търсят новото знание. Университетът е първопроходец в редица специалности, в създаването на качествен образователен продукт, в развитието на умения и компетентности, необходими за професионалната реализация и успеха на младите хора. За поредна година студентите поставят отлична оценка на качеството на учебния процес, който се провежда в университета, като за академичната 2021/2022 тя е 5,63 (по шестобалната система).

Университетът е лидер в процеса на модернизиране на висшето образование. Работи се активно по редица проекти, по които се създават иновативни програми и модерна среда за обучение. От тази академична година стартира обучението в интерсекторните магистърските програми “3D технологии за проектиране и производство” и “Екотехнологични системи в индустрията”, разработени в академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“, ТУ – Варна и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Магистърските програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“ са резултат от партньорството на Медицинския университет – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“. Преди дни в университета бе защитена първата в страната докторска степен в областта на кръговата икономика, като с това бе завършен пълният образователен цикъл по проблематиката в академичния профил на университета – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“.
 
ВСУ „Черноризец Храбър“ е водещ и в процеса на дигитализация на висшето образование в България. Този факт бе споделен от експертите на GOOGLE, които са впечатлени от използването на технологиите за образование във Варненския свободен университет. Те смятат, че опитът на университета може да стане световен.