В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Информационен ден по програма „Еразъм+“

05 Април 2021


Уважаеми студенти,

На 9 април 2021 г. /петък/ от 13:00 часа, във виртуалната аудитория: https://meet.google.com/ndy-sdpj-zoi, ще се проведе Информационен ден по програма "Еразъм+" за кандидатстване за академичната 2021/2022 година.

В рамките на информационния ден ще получите информация за:
• процедурите за кандидатстване;
• процедурите за селекция на кандидатите;
• партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми;
• размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант);
• процедурите по признаване на периода на обучение;
• сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата. 

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции.
Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.