В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Отбелязваме международния ден за безопасен интернет

11 Февруари 2020
На 11 февруари отбелязваме международния Ден за безопасен интернет.

Целта на инициативата е да повиши сигурността и отговорността при употребата на новите технологии и особено сред децата и младежите.

Започнал като инициатива през 2004 г. на Европейския съюз, Денят отдавна излиза извън рамките му и се отбеляза в над 150 държави на всички континенти. Това е ден, в който общественото внимание се фокусира върху онлайн рисковете и върху необходимостта образователни институции и други организации да полагат все повече усилия за развитие на компютърна хигиена.

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" отговаря на нарастналите обществени потребности със създаването на Черноморска академия за сигурност, съвместно с изтъкнати световни експерти от Израел.

Един от профилите в Черноморска академия за сигурност е именно Киберсигурност, като част от националната сигурност. Предвиждат се редица проекти в областта на киберсигурността - както в образованието, така и в обучението и повишаването на квалификацията на държавните служители в силовите структури на България. „С израелските ни партньори се договорихме да реализираме няколко проекта в България съвсем скоро, един от които ще бъде без аналог на Балканския регион”, коментира Владимир Бронфенбренер – генерален секретар на Черноморската академия за сигурност.

Във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър"бе поставено началото на цикъл лекции  "Leaders Lectures Series" които ще продължат и през месец март.