В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Пролетна сертификатна сесия - за получаване на университетски сертификат по чужд език - 6 април 2019г.

18 Март 2019