В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Проф. Петър Христов, ректор на ВСУ "Черноризец Храбър" пред ТВ "Европа"

25 Март 2020
Проф. д-р Петър Христов - ректор на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" бе гост на предаването на ТВ "Европа" - "С Даниела Наумова в Европространство". Темата на броя бе посветена на образованието в сферите на националната сигурност и отбрана.

Варненският свободен университет е основоположник на националната сигурност като академична дисциплина.Той е първото извънведомствено висше учебно заведение, което предлага обучение по тази специалност на своите студенти. Вижте какво сподели проф. Христов пред водещия Васил Павлевчев ►