В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

РАПИВ отбелязва 20 години от създаването си

20 Септември 2022Регионалната агенция за предприемачество и иновации - РАПИВ, отбелязва 20 години от създаването си. По повод годишнината, на 20 септември 2022 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ще се проведе конференция "Устойчивостта и интелигентния растеж в моделите на бъдещето". Тя ще бъде открита от Яни Янев - вицепрезидент на университета и председател на управителния съвет на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна. Приветствие ще направи проф. д.ик.н Анна Недялкова - председател на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".

Яни Янев ще представи и пленарен доклад на тема "Моделът РАПИВ". За развитието на екосистемата "Бизнес - наука - образование" ще говори доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра "Компютърни науки" на Варненския свободен университет. "Движещите сили на инфлацията в дългосрочен план през 21 век" ще презентира доц. д-р Иво Йоцов от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. С интерес се очаква и лекцията на доц. д-р Йосиф Аврамов на тема: "Използване на финансовите инструментиза внедряването на иновации от предприемачите от малкия и средния бизнес и от общинските администрации.

През последните години ВСУ "Черноризец Храбър" и РАПИВ си партнираха по проектите „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, “Достъп до университети за хора с увреждания” и „България: срещу агресията в спорта 2019“.
Експерти от Варненския свободен университет и Медицински университет - Варна участват в група на заинтересованите страни по проекта на РАПИВ "Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“. Регионалната агенция по предприемачество и експерти от ИУ – Варна работят по програма "EWA: Empowering Women in Agrifood 2021"  за България, а с ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" изпълнява съвместно проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”.