В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106

Студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" се запознаха със специализираната инфраструктура на Летище Варна

20 Септември 2022


Студенти и преподаватели от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" гостуваха на Летище Варна.
Те бяха посрещнати от Калин Кънев - технически директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, който запозна студентите с летищната  инфраструктурата и възможностите за развитие на територията.  Даниела Павлова – зам.-директор на Летище Варна разказа за работата на наземните служби и представи интересни факти и истории по време на обиколката на “airside” зоната на Летище Варна.

Студентите посетиха противопожарната сружба и участваха в демонстрации в летищните противопожарни автомобили. 
С особен интерес нашите момчетата и момичетата разгледаха реставрирания камиона МАЗ от миналия век, оборудван със самолетен двигател, почиствал с топъл въздух години наред пистата от заледяване.

Визитата на студентите завърши в правителствения VIP на Терминал 1 на Летище Варна с представяне на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД като работодател от Славка Динкова – зам.-началник отдел „Човешки ресурси“ в компанията.

Посещението на студентите е резултат от успешното партньорство на Варненския свободен университет с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. При огромен интерес в началото на май във ВСУ "Черноризец Храбър" премина публичната лекция "Лидерството през XXI век" на д-р Франк Кванте - главен изпълнителен директор на летищния оператор на Летище Варна и Летище Бургас.