В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

новхореографияновБакалавърски програми

 

Прием на Бакалаври във ВСУ виж как да кандидатстваш

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити:


Прием на Бакалаври във ВСУ виж как да кандидатстваш

 

Специалност: Хореография
Присъцдана професионална квалификация: Хореография
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 


  проф. дн Тест Тест Тест
 

Контакти


Служебен e-mail
Личен e-mail
фейсбук
Скайп
ORCID

Контакти


Служебен e-mail
Личен e-mail
фейсбук
Скайп
ORCID

 

Научни интереси:
История на пасдласкмдлк лкйасдаклсй даслкдйаслкй даслкдйакслй лкасйдлаксй длкйдаслк йасклдйасл йаслкдйаслкдй аслкдйаслкдйаслк дйаалкадйалскйдасклдасклйдласкдйалскй

Ключови думи:
История на педгогиката аскйдаксл йаслкдй асклдйаскл йасклйлкасдйаскл дйкаслдйалкйдалскдй аслккдйасклдйалсдкйа лкйаслкдйаслкдйаслкдйаслдкйаслдкйалдкйадлкай
 

Публикации

2018
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 
​2015
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 


Публикации

2018
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 
​2015
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 
 
Публикации

2018
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 
​2015
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 


Публикации

2018
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 
​2015
  • асдасдасдасдасдас асдассдас асдасд ас дасдас дасдас дасд асд асдас дасдас дас дасд асд 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------