В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Партньори

 • Британски съвет
 • Френски културен институт
 • Руски културно-информационен център - гр. София
 • Институт Сервантес
 • Фонд "Русский мир"
 • Издателство "Pearson Longman"
 • Издателство "BookHouse"
 • Българска асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА
 • Институт по руски език "А С. Пушкин" - Москва
 • Санкт-Петербургски инженерно–икономически университет
 • Санкт-Петербургски държавен университет
 • Държавен университет – гр. Самара