В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Факултет Международна икономика и администрация

 
 

Елеонора Танкова - ВСУ
доц. д-р Елеонора Танкова
Декан на ФМИА

Факултет "Международна икономика и администрация" функционира на основата на най-добрите традиции и практики, свързани със създаването на висококачествен, национално и международно конкурентен образователен продукт във ВСУ "Черноризец Храбър".

Обучението във факултет "Международна икономика и администрация" се осъществява в акредитирани специалности в образователно-квалификационите степени "бакалавър" и "магистър" и в образователната и научна степен "доктор". Образователният процес се провежда съобразно европейските изисквания и стандарти за подготовка в съответствие с присъдените на ВСУ знаци DS и ECTS.

В учебно-изследователския процес са ангажирани висококвалифицирани преподаватели, които в условията на модерна материална база подготвят компетентни специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се Европейски съюз и глобализиращия се свят.


 

Катедри към факултет "Международна икономика и администрация":

       

 

Ръководство на факултета и контакти
 

Декан: доц. д-р Елеонора Танкова

тел.: 052/359-526
email: eleonora@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Г6
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:00 ч.
 

Зам. декан: доц. д-р Ива Монева

тел.: 052/359-612
email: ivamoneva@abv.bg
Основен корпус на ВСУ, стая A215

Административен секретар: инж. Павлета Кръстева
тел.: 052/359-564; 0878 417 494
email: pavleta.krasteva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА – стая Г3
Работно време: от понеделник до петък; от 8:00 до 16:30 ч.