В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Катедра Администрация, управление и политически науки

Страница на ПН "Администрация и управление" Страница на ПН "Политически науки"
 
Преподаватели

ПН "Администрация и управление"

проф. д-р Павел Георгиев Павлов
доц. д-р Красимир Александров Недялков
доц. д-р Елеонора Николова Танкова
доц. д-р Мария Димитрова Великова
проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
доц. д-р Светла Костадинова Михалева 
доц. д-р Даниела Димитрова Попова
доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
доц.  д-р Велислава Николаева Костова
доц. д-р Георги Драганов Калагларски
доц. д-р Даниела Костадинова Михалева
доц. д-р Иванка Тодорова Банкова 
ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова
ас. Гергана Генчева Желязкова
 
ПН "Политически науки"

доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
доц. д-р Иво Николов Стамболийски
 
 
Контакти

Ръководител катедра: 
доц. д-р Иванка Банкова
тел: 052/359-538
Кабинет: А 404
email: ivanka.bankova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост


Научен секретар: 
д-р Павлина Ямукова
тел: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: pavlina.yamukova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Експерт по докторантурите: 
доц. д-р Светла Михалева
Тел.: 052/359-632
Кабинет: А 419
email: svetla.mihaleva@vfu.bg 
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:30 ч., четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“:
доц. д-р Иванка Банкова
тел: 052/359-538
Кабинет: А 404
email: ivanka.bankova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

ECTS координатор за ПН „Политически науки“:
доц. д-р Калоян Смилков
Кабинет: Г 1
email: kaloyan.smilkov@vfu.bg

Еразъм координатор: 
доц. д-р Даниела Михалева
emaildaniela.mihaleva@vfu.bg 
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Секретар на катедрата: 
Николинка Паскова
Тел.: 052/359-568; 0878 417 470
еmail: niki@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 14:00 ч.