В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Бакалавърски програми

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Факултет "Международна икономика и администрация"

Катедра "Администрация, управление и политически науки"
Публична администрация и мениджмънт
Бизнес администрация и мениджмънт Международен публичен и бизнес мениджмънт
Международни отношения и право

Катедра "Информатика и икономика"
Информатика и компютърни науки
Дигитална икономика
Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Маркетинг, реклама и ПР

Юридически факултет

Катедра "Сигурност и безопасност"
Защита на националната сигурност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Катедра "Психология"
Психология

Архитектурен факултет

Катедра "Архитектура и урбанистика"
Дизайн – Интериорен дизайн
Дизайн – Графичен дизайн


Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"
Строителство на сгради и съоръжения с профил „Водоснабдяване и канализация“
Строителство на сгради и съоръжения с профил  „Транспортно строителство
Строителство на сгради и съоръжения с профил „Строителни конструкции
Пожарна безопасност и защита на населениетоКатедра "Изкуства"
Мода и мениджмънт в модата
Хореография