В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Online Аудиторни стаи


Последна корекция: 18.03 - 15:07 ч.
 
# Специалност Дисциплина Код на classroom Влез в стаята
1 ССС Микроикономика zb2kzg7
2 МИО-София Поведенческа икономика g7rpt4h
3 Международен бизнес International logistics 4rgnbiv
4 МБ на английски Международна логистика 4rgnbiv
5 3-ти курс, з.о. Облигационно право (Упражнения) k3yqhrz
6 Икономика Математика Mathematics
7 5-ти курс, з.о., спец. Право Гражданско процесуално право tn3smqq
8 International business International financial centres s23gvxn
9 International business European financial area vkxka2p
10 МБ на английски - трети курс Международна логистика 4rgnbiv
11 "Строителство на сгради и съоръжения", 2 к., редовно и задочно обучение Строителни материали 7d32pgx
12 Право Търговска несъстоятелност syqw5p6
13 Информатика Математически анализ r5u5mlg
14 Информатика Вероятности и статистика 2lgwrxs
15 Информатика и компютърни науки IT средства за анализ на данни nxdas4d
16 Право Финансово право fihyp3w
17 Право Данъчно право njjhyiw
18 Информатика и компютърни науки Уеб дизайн практикум 7nocfrl
19 Право, 5 курс задочно обучение Международно частно право enwzygv
20 Информатика и компютърни науки Операционни системи oqnpay7
21 ССС Съпротивление на материалите - 2 b5xl34k
22 Специалност "Право, 3 курс, редовно и задочно обучение, модул НП Престъпност на непълнолетните 3rfkeue
23 БАМ 2к. ред.об.+зад.об.; ПАМ 2к. зад.об. Счетоводство nla5kbk
24 Международен бизнес, трети курс, редовно обучение Международно фирмено сътрудничество 72dtzl7
25 Международен бизнес първи и втори курс, редовно обучение в поток и еразъм студентите Маркетинг eyvbeu6
26 Международен бизнес мениджмънт 3 и 4 курс задочно обучение в поток с Международен бизнес мениджмънт 4 курс редовно обучение Управление на международни инвестиционни проекти kc5bidk
27 Международен бизнес Organization of financial reporting jhrdedw
28 Магистърска програма Финансов и банков мениджмънт и маркетинг Банков маркетинг nles34m
29 Международен бизнес Money and banking 76wqej5
30 Право, продължаващо обучение МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО ((ПО) ltw3kji
31 Международен бизнес на англ.език Електронен бизнес на нангл.език ijy57ng
32 ММБ, ПА, Финанси, МТ Онлайн позициониране на организацията 44pwulo
33 3к + 4к БАМ - МБМ 3ад.+3к БАМ Ред. Социални иновации и бизнес qacjb7f
34 БАМ-МБМ, МТ - 4 курс з.о.; ПАМ - 4 курс, з.о. Коучинг и управление xk733gb
35 Б3к + 4 к БАМ 3ад.+4 к ПАМ 3ад.+2к + 3 к БАМ Ред. Бенчмаркинг anhu5zl
36 Право, ЗНС Глобализация на икономиката и развитието 2cshich
37 Международен бизнес Управление на промените (Change Management) xmodann
38 Право и ППООР, 2 к., РО и ЗО Наказателно право - обща част 63x5jsa
39 Архитектура Дигитални средства за проектиране - Revit 6ecly3l
40 Архитектура Промишлени сгради и комлекси - част 2 dzs5dly
41 Архитектура на англ.език Energy efficiency architecture j54tq3k
42 БАМ,ПАМ, МИО, ФС, Мода и менджмънт в модата, МО Управление на човешките ресурси pps4hnb
43 Информатика и компютърни науки Преддипломна практика pjpzh2n
44 Дизайн Офертна документация и бюджет 3mk3m2o
45 Архитектура на анг.език Industrial Buildings and Complex-part II gk6o7zi
46 Архитектура Устойчива архитектура lhul7tl
47 Архитектура Енергоефективна архитектура xvqz22x
48 ПАМ Териториално устройство d7uj6wq
49 БАМ Устройство на територията qsancoz
50 Моден дизайн Конструиране на облеклото ze27rlv
51 Моден дизайн Мулаж - 3 и 4 курс ij24noc
52 Интериорен дизайн, 3 курс Текстил и интериор azl4lb6
53 право римско частно право 6bfvakm
54 Архитектура История на архитектурата III 62rzm3s
55 Бизнес администрация 4 курс, Международен бизнес мениджмънт 4 курс Медиамениджмънт qdxrand
56 Графичен дизайн, 4 курс Реклама 4w7ynbx
57 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" "Оценка на риска от организирана престъпност и тероризъм" cwtwj7h
58 "Защита на националната сигурност" и "Право" "Правен режим на защита на класифицираната информация" 25van7w
59 ССС и ПБЗН първи курс Физика w3nhvdt
60 Архитектура Строителна физика gd7xr7h
61 дизайн Корпоративен дизайн III част zwxaswm
62 дизайн InDesign - компютърно проектиране tllwhiz
63 Право Правна информатика, Информационно право 2ho7rhk
64 "Строителство на сгради и съоръжения" и "Архитектура" Геодезия 7i5rnwa
65 "Строителство на сгради и съоръжения" Инженерна геодезия ely4xrg
66 Архитектура ГРАДОУСТРОЙСТВО I z6djtqh
67 Информатика и компютърни науки ИТ средства за анализ на данни - упражнения ykfx3eu
68 Строителство на сгради и съоръжения Теория на еластичността и пластичността twqmkyq
69 1к АУ 3ад.+2к БАМ 3ад. Маркетинг f2tfztv
70 продължавващо обучение, прием 19/20 Облигационно право - упр. 4othwox
71 продължавващо обучение, прием 19/20 Гражданско процесуално право - упр. lz6hcly
72 International business Bases of law tiwc6ai
73 Архитектура Ландшафтно устройство и защитени територии и зони kwvdnik
74 Хореграфия Български танцов фолкор f7wmd4i
75 Хореграфия Български екзерсис ejiipab
76 Хореграфия Преддипломна педагогическа практика 7ac4sfx
77 Хореграфия Нормативно рефгулиране в системата на хореографското образование 26fby5m
78 Хореграфия Теория за строежа на движенията в БНХ ayazbmo
79 Мода Физическа култура и спорт 67q46ue
80 Международни отношения Теория на международната сигурност tq6bpp7
81 Архитектура, Хореография, Дизайн, Моден дизайн,ССС Руски език hhadxsw
82 Хореография - БНТ 2 и 3 курс Етнография и фолклорни експедиции rrnspuw
83 Хореография 2 курс Хореографска композиция и режисура 2 част gzrbuhp
84 Хореография Хореографска композиция и режисура III част ic5tlbx
85 ППООР 3 курс Управление на полицията-упражнения ecoliq4p
86 ППООР 3 курс Оценка на риска от организирана престъпност и тероризъм 34jvutx
87 Хореография Танцопис 52s3njy
88 ПН "Национална сигурност" Спорт - Лична защита gkb4aqj
89 Хореография Хореографска композиция и режисура I част rrtmjgc
90 ППООР, III курс Управление на полицията 2uuixcm
91 ПН Национална сигурност Теория на управлението n3lewva
92 Право 3-ти курс, р.о., з.о., прод. обучение 19/20 Облигационно право II част hfhmypi
93 ЗНС, ППОР, Право Теоретични и правни основи на националната сигурност irkqgx4
94 Право - редовно и задочно Устройство на съдебната власт ackmnwt
95 БАМ и ПАМ Мениджмънт на конфликтите 4blaxyz
96 БАМ и ПАМ Екологиен мениджмънт x2wsngr
97 БАМ и ПАМ Културно наследство bltgkga
98 БАМ и ПАМ Управление на ресторантьорството kz7jaqr
99 БАМ и ПАМ Управление на малкия и средния бизнес 2363upl
100 БАМ и ПАМ Екологичен мениджмънт x2wsngr
101 БАМ и ПАМ Мениджмънт на конфликтите 4blaxyz
102 Международни отношения Руски език /специализиран/ hp6mexb
103 Право Вещно право napddi6
104 Хореография Хороеграфска композиция hxhikf7
105 Дизайн Ергономия al6kt4y
106 Дизайн Езикова култура f7pi6vv
107 Дизайн Семиотика sqp3jas
108 Архитектура Жилищни сгради 1 ksp4gel
109 Архитектура Териториално устройство bt4o6p5
110 Подготвителен курс за чужд. студенти (ЕСП) Български език като чужд b6ywdju
111 Дизайн Арт инсталации lqoharb
112 "Администрация и управление", 1 курс, задочно обучение Основи на правото p3pebug
113 БАМ и ПАМ, 4 курс, задочно обучение Управление на събитията 4jbe33r
114 Архитектура и Дизайн Дизайн за архитектурата lqoharb
115 Графичен дизайн 1 курс, Интериорен дизайн 1 курс, Моден дизайн 3 курс История на дизайна xqv5moa
116 Информатика и компютърни науки Бази данни 6giqspj
117 Архитектура и Дизайн Дизайн за архитектурата ugpmbf6
118 Интериорен дизайн Интериор l3tbp6t
119 Архитектура Архитектурна композиция 25akkfk
120 Дизайн Живопис ІV 34b6oyc
121 Дизайн Дизайн материали и технологии oj22qsl
122 Графичен дизайн Живопис ІІ 4cwnuql