гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: проф. д-р Лазар Георгиев Груев

Тема: „Наказването за престъпление“

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма: „Наказателно право“

Дата на защита: 14.04.2020 г.

Дата на публикуване: 30.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ю.н. Румен Илиев Марков

Рецензия: проф. д-р Пламен Александров Панайотов

Рецензия: проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев

Становище:      доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Становище:      проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов

Становище:  проф. д-р Маргарита Иванова Чинова

Становище:  проф. д-р Гергана Маринова Маринова

 

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, окончателното заседание за защита на НС "доктор на науките" на проф. д-р Лазар Груев ще се проведе на  14 април от 15 часа на следния адрес  
 
Защитата е публична. За да присъствате  е необходимо да имате профил в gmail.