гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Текущи процедури

Кандидат: ЙОЧАЙ КАМИСА
Тема: „Влияние на качеството на обучение и чувството за принадлежност върху риска от отпадане от училище на гимназиалните ученици“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 09.07.2021 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 24.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов  
Рецензия: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски  
Становище: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова
Становище: проф. д.н. Николай Стоянов Колишев
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова  
 

Кандидат: ЗИАД АБУ ХАМАД
Тема: „Влияние на вида училище върху социалната идентичност на учениците“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: доц. д-р Мария Петрова и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 09.07.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 24.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева
Становище: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 

Кандидат: ГИЗАТ МАНАПОВИЧ КУБЕНОВ
Тема: „ Теоретико-правни проблеми на осигуряването и защитата на неприкосновеността на частния живот в Република Казахстан“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Теория на държавата и правото. Политически и правни учения”
Научни ръководители: доц. д-р Бойка Чернева, доц. д.ю.н. Серик Кожанович Жетписов
Дата на защита: 30.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев
Становище: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Становище: доц. д-р Светла Маринова Кънева
Становище: доц. д-р Елица Георгиева Вълчева - Куманова  
 

Кандидат: ЕРНАР ЕРБОЛАТУЛЪ ЕРБОЛАТОВ
Тема: „Правно регулиране на личните данни в страните от Общността на независимите държави (ОНД) и Европейския съюз: сравнително-правно изследване“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “ Международно право и международни отношения ”
Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов, доц. д.ю.н. Серик Кожанович Жетписов
Дата на защита: 29.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова  
Рецензия: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков
Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова  
Становище: доц. д-р Тодор Борисов Кобуров
 

Кандидат: МАРАТ КАМАЛБЕКОВИЧ МУСАБАЕВ
Тема: „Административноправна защита на непълнолетните от органите на правосъдието“
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: “Административно право и административен процес ”
Научни ръководители: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Гульнар Айтвановна Алибаева
Дата на защита: 28.06.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 10.06.2021 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Олга Бориславова Борисова  
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д.м.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: проф. д-р Ганета Минкова Минкова