гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс за обучение на тема: МЕДИЦИНСКО ПРАВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

проф. д-р Дарина Зиновиева
д-р Светла Качарова
 
18 – 20 май 2021 г.
 
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 20 учебни часа.За контакти:
+359 (0) 894 380 462                       
alexandra_angelova@yahoo.com

Допълнителна информация:
Правната регулация на здравеопазването във връзка с националната сигурност на държавата е многоаспектна. Предмет на обучението са актуалните проблеми, включително при кризисни ситуации, свързани с:
достъпа на пациенти до медицинска помощ, финансирането на медицинската дейност, видовете управление на лечебни заведения според статута им, превенция на изпадането в несъстоятелност, съгласие за лечение  в по-сложни ситуации, компетенции на държавните органи, гражданска, административна, наказателна отговорност, принудителни мерки,  казуистика и съдебна практика.

 
Програма на курса
18.05.2021 г. 10.00 - 15.00 6 ч.
19.05.2021 г. 09.00 - 15.00 7 ч.
20.05.2021 г. 09.00 - 15.00 7 ч.


Такса за участие:                          150 лева
При повече от 3 участника
от една организация:                 110 лева
За студенти на ВСУ:                     75 лева

Срокове за записване:                до 14 май 2021 г.

Линк за кандидатстване:          https://forms.gle/UMMiU6XQEyp5eVRW6
 
Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъждат 2 ECTS-кредита.


 
 
За лекторите:
   
ПРОФ. Д-Р ДАРИНА ЗИНОВИЕВА
 
Дарина Зиновиева е професор в ЮФ на ПУ ”П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото (БАН). Преподава административно и медицинско право. Има редица специализации в чужбина. Автор на монографии (Лицензионни административни актове, Правен режим на лечебните заведения, Компетентност на административните органи, Медицинско право, Medical law Bulgaria-Kluwer и др). Била е декан на ЮФ в ПУ ”П. Хилендарски”, била е експерт в комисията по здравеопазване в 39-то НС, член на Правния съвет на Президента (2012-16г). Била е и член на етичната комисия по трансплантация, консултант на НЗОК, на министъра на здравеопазването и др. Автор е на статии и експертни становища към Конституционния съд по повод пандемията Ковид-19. Сега е адвокат и член на Арбитражния съд на НЮФ.
 
Д-Р СВЕТЛА КАЧАРОВА
 
Светла Качарова е защитила докторска степен по търговско/стопанско право в Института за държавата и правото при БАН. Има редица специализации в чужбина. Участник в национални и международни форуми, относно законодателните промени, свързани с пандемията от Ковид-19. Член на INSOL International и INSOL Europe. Председател на УС на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване. Адвокат от САК.