гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Изкуства

Представяне

Началото на обучението в областта на изкуствата във ВСУ "Чернорезец Храбър" беше поставено през 1994 година с разкриването на специалностите в професионално направление "Изобразително изкуство" – специалности "Моден дизайн" и "Текстилен дизайн". Обучението се осъществяваше във факултет "Изкуство, култура и масови комуникации", в който бяха включени и специалностите "Културология" и "Журналистика". В следващите години се разкриха и много нови специалности в трите професионални направления на изкуствата – "Изобразително изкуство", "Музикално-танцово изкуство" и "Театрално и филмово изкуство". По-късно беше обособен Учебно научен комплекс "Изкуства", а от 2007 година обучението се осъществява в катедра "Изкуства" към университета.

За разкриването и утвърждаването на специалностите бяха привлечени изтъкнати педагози и творци като: академик Николай Кауфман, проф. Димитър Христов, проф. Петър Луканов, проф. Васил Овчаров, проф. Васил Вълев, проф. Вера Найденова, проф. Надежда Сейкова, проф. Никола Корабов, проф. Доньо Донев, доц. Константин Джидров, проф. Петър Ангелов, проф. Владимир Иванов, проф. Тодор Тачев, доц. Савка Казаларска, проф. Росен Радоев и др. Днес катедра "Изкуства" разполага със собствен академичен състав сред който млади асистенти, завършили висшето си образование във Варненски свободен университет. Преподавателите в специалностите на катедрата гарантират високо качество на обучение съобразено с националните традиции, европейските и световни стандарти в областа на изкуствата.

Завършилите студенти в специалностите на катедра "Изкуства" успешно се реализират, като творци – дизайнери, художници, диригенти, хореографи, педагози, художествени ръководители в творчески институти, актьори, режисьори в театъра и киното, в телевизията и в медиите.

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Катедра "Изкуства" е член на Европейската асоциация на университетите обучаващи в областта на изкуствата ELIA. Катедра "Изкуства" има сключени договори с над двадесет средни училища по "Изкуствата" в страната и с много европейски университети за съвместна образователна и творческа дейност. На студентите в специалностите в катедрата е осигурена възможност за мобилност в европейски университети по изкуствата, по програмите СОКРАТ и ЕРАЗЪМ.

На студентите в специалностите в катедрата е осигурена възможност за мобилност в университети по изкуствата, по европейски и международни програми.

За обучението е изградена съвременна материална учебна база, оборудвана с най-новите технически средства.

Към катедрата са изградени студентски творчески колективи - Академичен танцов театър с две формации: Фолклорен ансамбъл и Балет за съвременна хореография, които осъществяват богата творческа и концертна дейност в страната и в чужбина. Студентите от специалностите на ПН "Изобразителни изкуства" организират ревюта, изложби, пленери.

Участниците в творческите състави на университета, ползват отстъпки в таксите за обучение.

 
Ръководител катедра: доц. д-р Капка Манасиева
Тел.: 052/359-642
еmail: mti@vfu.bg
Приемен ден: сряда – от 11:00 ч. до 13:00 ч.;

Научен секретар: доц. д-р Мария Кърджиева
Тел:052/359-851
email: mariya.kardzhieva@vfu.bg
Приемен ден: вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч.;

Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
Тел.: 052/359-579
еmail: mti@vfu.bg
Стая: A245 
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.
 
 

Преподаватели

Щатни преподаватели: Служебен телефон Кабинет
проф. Петър Ангелов 052/359-581 А-110
проф. д-р Константин Кукушев   A-112
доц. д-р инж. Капка Манасиева 052/359-642 A-111, 101
доц. д-р Диана Пенева-Сотирова   A-114, 102
доц. д-р Катя Кайрякова   A-117
пр. Виктор Петков   A-114, 101
доц. д-р Мария Кърджиева 052/359-584 A-113
ас. д-р Ивайло Иванов   A-117
ас. Албена Свещарова   A-114, 101
корепетитор Ивайло Спасов   A-117
доц. Антоанета Радоева    А-124
доц. Николай Нинов   Ат. С
д-р Доника Кирова   Ат. 104
д-р Христо Топчиев   А-308
 
Хонорувани преподаватели:
проф. Тодор Тачев
проф. д-р Росица Йорданова
доц. д-р Александра Парашкевова
доц. д-р Снежанка Овчарова
доц. Савка Казаларска
доц. Йорданка Стоянова
доц. Златин Костов
Нина Козина
Георги Пейчев
Ивайло Чернев
Иван Христов
Тодор Игнатов
Ина Радева
Стефан Радков

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 

"Моден дизайн"

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в следните направления: дизайн на облекло и аксесоари; производство на облекла; реклама в областта на модата; мениджмънт в областта на модния бизнес. Завършилите студенти могат да се реализират като: дизайнери – проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, специалисти в областта на модата и др.

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на специалност "Моден дизайн": http://fashionvarna.com/

[Информация за кандидатстване]
 

"Хореография - Български народни танци"

В тази специалност се подготвят високо квалифицирани специалисти в следните направления:

 1. Художествени ръководители на професионални и самодейни ансамбли, хореографи в професионални творчески институти и балет майстори.
 2. Преподаватели в средни училища по изкуствата със специализирани паралелки по български танци и класически танци в детски и младежки школи, читалища, центрове за работа с деца и др.
 3. Подготовка на кадри за работа в развлекателния сектор на туризма.

 

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на Академичен танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър": http://dancetheater.vfu.bg/

[Информация за кандидатстване]
 

"Хореография - Български народни танци"

В тази специалност се подготвят високо квалифицирани специалисти в следните направления:

 1. Художествени ръководители на професионални и самодейни ансамбли, хореографи в професионални творчески институти и балет майстори.
 2. Преподаватели в средни училища по изкуствата със специализирани паралелки по български танци и класически танци в детски и младежки школи, читалища, центрове за работа с деца и др.
 3. Подготовка на кадри за работа в развлекателния сектор на туризма.

 

Повече информация може да намерите в Интернет страницата на Академичен танцов театър при ВСУ "Черноризец Храбър": http://dancetheater.vfu.bg/

[Информация за кандидатстване]

 

Образователно-квалификационна степен "магистър":

 • Моден стайлинг
 • Модна фотография и реклама
 • Визуални изкуства и артмениджмънт
 • Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънт
 • Хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт
 • Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
 • Компютърен графичен рекламен дизайн
 

Изявени студенти

Средно по 40 концерта годишно на Академичен танцов театър "Черноризец Храбър" с участието на студенти от специалност "Хореография" и 12 ревюта на младите дизайнери от специалност "Мода и мениджмънт в модата", както и престижни награди от национални и международни конкурси.