В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р Юлия Владимировна Даншина

Тема: „Подобряване на електронното управление на системата за предоставяне на административни услуги в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 22.11.2019 г.

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензия: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище:      доц. д-р Светла Костадинова Михалева

Становище:  проф. д-р Албена Христова Вуцова

Становище:  проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска


 Кандидат: д-р Магдалена Бичковска
Тема: „Дифузия на технологиите - знанията – уменията като резултат от директни чуждестранни инвестиции"
Професионално направление: 3.8. „Икономика"
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения"
Дата на защита: 24.10.2019 г.
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Младен Димитров Тонев
Рецензия: доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Становище:      проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становище:  проф. д.ик.н. Ивона Георгиева Якимова
 


Кандидат: д-р Анна Майзел
тема: „Конкурентоспособност на малките и средни предприятия в контекста на интернационализацията на полската икономика"
Професионално направление: 3.8. „Икономика"
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения"
Дата на защита: 24.10.2019 г.
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова – Балканска
Становище:      доц. д-р Младен Димитров Тонев
Становище:      доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Становище:  проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Становище:  проф. д.ик.н. Ивона Георгиева ЯкимоваКандидат: д-р Гжегож Вилк-Якубовски

Тема: „Нормативно позициониране на системата за управление на кризисни ситуации в Третата полска република в международен контекст. Оpгaнизaциoнни и икoнoмически acпeкти”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 25.10.2019 г.

Дата на публикуване: 08.10.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев

Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Рецензия: проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова

Становище:      доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев

Становище:  проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище:  проф. д-р Величка Иванова Милина