В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

В момента няма текущи процедури.