В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

Кандидат: д-р ДАРЮШ БРАКОНЕЦКИ
Тема: „Приватизация на държавни задачи в областта на сигурността и обществения ред в полското и международното право“
Професионално направление: 3.6 „Право"
Докторска програма: „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения“
Дата на защита: 05.02.2024 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 22.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становище:  проф. д-р Иво Ангелов Христов
Становище:  проф. д-р Иво Великов Великов
Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова
Становище:  проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска

 
 


Кандидат: д.н. ТОМАШ ВОЛОВИЕЦ
Тема: „Оценка на законовите разпоредби относно данъците върху недвижими имоти в Полша и насоки за реформи и предложени промени“
Професионално направление: 3.6 „Право"
Докторска програма: „ Международно право и международни отношения “
Дата на защита: 05.02.2024 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 22.01.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Рецензия: проф. д.н. Надя Георгиева Бояджиева

Становище:  проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище:  проф. д-р Лазар Георгиев Груев
Становище: доц. д-р Красимир Симеонов Мутафов
Становище:  доц. д-р Боян Тодоров Георгиев