В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ КЕРАНОВ
Тема: „Демократизацията на политическите системи в Африка“    
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Докторска програма: „Политология”
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Смилков
Дата на защита: 19.06.2023 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 02.06.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.п.н. Карим Фахир Наама
Становище: проф. д-р Борис Филипов Манов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д-р Филип Иванов Узунов
 


Кандидат: ЯСИН АБУ ИЕД
Тема: „Апелация на решенията на спортния арбитражен съд“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Константинов
Дата на защита: 15.06.2023 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 31.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
Рецензия: проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Становище: проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева
Становище: доц. д-р Боян Тодоров Георгиев
 


Кандидат: АЙЖАН БАУБЕРИКОВНА БАУБЕРИКОВА
Тема: „Личността на терориста и превенция на тероризма в местата за лишаване от свобода“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научни ръководители: доц. д-р Галина Ковачева и доц. Зауре Абдукаримова
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 10:30 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: МАКПАЛ БАХИТЖАНКИЗИ КАЙНАЗАРОВА
Тема: „Превенция на престъпността, свързана с домашно насилие спрямо жени в Република Казахстан“    
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Криминология”
Научeн ръководител: доц. д-р Валентин Недев
Дата на защита: 08.06.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 22.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Галина Димитрова Ковачева
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Светла Маргаритова Маргаритова-Вучкова
 


Кандидат: ХАНИ ДЖИЙН МОБАЙЕД
Тема: „Инструменти за въздействие върху социалния статус на населението в Република Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Кремена Андонова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 
 
Кандидат: ВАЛДЕМАР ВЛОХ
Тема: „Управление на предприемачеството в сектора на малкия и средния бизнес: стратегически аспект“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова
Дата на защита: 07.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище: доц. д-р Силвена Денчева Йорданова
Становище: доц. д-р Хасан Азис Исмаил
 

Кандидат: ФАРА КАСЕМ НАСЕР
Тема: „Влияние на обучението и развитието на кариерата за успешно управление на банковия сектор в Ливан“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „Икономика и управление (индустрия)”
Научeн ръководител: проф. д-р Снежанка Овчарова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: доц. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева
 

Кандидат: АЛИ ИБРАХИМ ХАМДУН
Тема: „ Модел на ефективното лидерство на мениджмънта в развитието на висшето образование“    
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Научeн ръководител: проф. д-р Миглена Темелкова
Дата на защита: 06.06.2023 г. от 11:30 ч.
Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Рецензия: доц. д-р Гергана Славчева Димчева
Становище: доц. д-р Иванка Тодорова Банкова
Становище: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище: проф. д-р Иван Тенев Димитров