В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Теменужка Матева Дечкова-Новакова
Тема: „Интегриран модел за психо-социална адаптация на лица с психични увреждания"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: " Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: доц. д-р Красимир Иванов и доц. д-р Параскева Манчева
Дата на защита: 23.05.2019 г.
Дата на публикуване: 08.05.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.м. Риналдо Савов Шишков
Рецензия: доц. д-р Силвия Александрова Крушкова
Становище: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Цветан Петров Петков
Тема: „Полово-ролеви характеристики на функционирането на личността в организационна среда"
Професионално направление: 3.2„Психология"
Докторска програма: "Социална, организационна и консултативна психология"
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова, доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 09.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Георги Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Ваня Господинова Христова
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
 

Кандидат: Диaна Веселинова Стамболова
Тема: „Съдът – титуляр на съдебната власт"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: " Конституционно право"
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 

Кандидат: Кръстю Георгиев Георгиев
Тема: „Отговорността на държавния глава (сравнителноправен анализ)”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: “ Конституционно право“
Научeн ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 08.05.2019 г.
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.ф.н. Нора Крачунова Ананиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д-р Пламен Веселинов Киров
Становище: проф. д-р Александър Асенов Воденичаров