В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Теодор Иванов Кърчев
Тема: „Престъпления против подчинеността и военната чест"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: "Наказателно право"
Научeн ръководител: Проф. д-р Румен  Марков
Дата на защита: 29.03.2019 г.
Дата на публикуване: 14.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Румен Петров Владимиров
Рецензия: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
Становище: проф. д-р Румен Илиев Марков
Становище: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева
Становище: доц. д-р Ралица Янкова Илкова