В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: ВИКТОР СЕРГЕЕВ ГЛАДЧЕНКО
Тема: „Интегриран подход за управление и усъвършенстване на бизнес процеси в организациите“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”
Научен ръководител: доц. д-р Магдалена Иванова
Дата на защита: 22.04.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 31.03.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
Рецензия: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище: проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов