В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: ОРЛИ ТАЛИОСЕФ
Тема: „Отношението на професионалистите към 3D принтирането в архитектурата и конструкциите”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “ Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“
Научни ръководители: чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев и д-р арх. Пламен Петров
Дата на защита: 10.07.2020 г.
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р арх. Цвета Ангелова Жекова
Рецензия: проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Становище: доц. д-р арх. Милена Димитрова Нанова-Михайлова
Становище: доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание за защита на ОНС „доктор“ на Орли Талиосеф ще се проведе на следния адрес:  https://meet.google.com/urb-cfis-jsy                                
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.

 
Кандидат: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА
Тема: „Управление на музеите за реализиране на културната политика на Република Казахстан в период на независимост”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: “Социално управление“

Научен ръководител: доц. д-р Георги Калагларски

Дата на защита: 26.03.2020 г.

Дата на публикуване: 10.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Становище: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище: проф. д-р Иван Цанов Цанов