В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Ирис Битон
Тема: „Психологически аспекти на влиянието на ритуалите в израелската култура за подобряване на общуването в училище”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Ваня Христова и доц. д-р Петър Нешев
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Рецензия: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева

 


Кандидат: Орли Нетанел
Тема: „Партньорство и родителство - психологически характеристики и подходи за развитие”
Професионално направление: 3.2. "Психология"
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология“
Научни ръководители: проф.д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Ваня Христова
Дата на защита: 25.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище: проф. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище: проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева