В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Елeктронни ресурси

 
 
 

Институт за интегрирано управление на общините

Инструменти за общинско управление (11-12 май 2017 - к.к. Албена)


                 

Инструменти за общинско управление (8-10 декември 2016 - Смолян)