В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Библиотека


Новини Електронен каталог Виртуален Пътеводител  Проверка на дължими книги  Нови книги и статии 

 Справка за цитиранията на преподаватели от ВСУ Абонамент Медиите за ВСУ 

 Академични бази данни и електронна периодика  Дарители на библиотеката   Книгообмен



 
Библиотеката е звено в структурата на ВСУ "Черноризец Храбър" и осъществява научно комплектуване, обработване и съхраняване на фондове от различни видове библиотечни документи и бази данни и осигурява ползването им.

Библиотеката извършва следните дейности:

* проучва потребностите на преподавателите и студентите от научна информация;
* осигурява широкообхватно обслужване със собствени библиотечно-информационни ресурси, чрез междубиблиотечно заемане и чрез осигуряване на достъп до бази от данни и интернет ресурси;
* поддържа автоматизирана библиотечна система;
* подпомага учебния процес и научноизследователската работа;
* извършва библиотечно-информационни услуги.

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК:
08:00 – 16:30 ч.
Почивни дни: събота и неделя
 

Контакти

Директор: 
Даниела Чернева
052/359 606; daniela.cherneva@vfu.bg

Гл. библиотекар:
Евелина Петрова
052/359 527; evelina.petrova@vfu.bg

Библиотекари:
Йорданка Дончева, Янита Борисова 

052/359 527; lib@vfu.bg

Правила за ползване

Записването става при представяне на студентска ISIC карта. С нея може да заемате книги за дома или да ползвате библиотечни документи в читалнята.
Бившите възпитаници на ВСУ могат да ползват само читалня.

Заемане за дома

Заемане на библиотечни документи и срокове за тяхното ползване:
* За студенти и служители – до 10 библиотечни документи за срок от 2 месеца.
* За преподаватели – до 10 библиотечни документи за срок от 3 месеца;

Читателите не могат да заемат за дома единични екземпляри, периодични издания, скъпи и ценни библиотечни документи, справочни издания, библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане, ръкописи, дисертации, дипломни работи.

Можете да връщате заетите от Вас книги по пощата или чрез куриерска фирма на адрес:

Варненски свободен университет
Библиотека – Заемна служба
ул. "Янко Славчев" 84
Варна 9007

Други услуги

Заявете библиотечните документи, които ще ползвате в читалнята през съботния ден, на телефона или имейла на УБ. Краен срок – петък до 15:00 ч.

На телефон или имейл можете да заявите още:

* Писмена тематична библиографска справка за курсови работи, дипломни работи, дисертации и др.
* Междубиблиотечно заемане.

Заявка от преподавател за покупка на библиотечни документи – до директора на Библиотеката