В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

26. Проект „No2018-1-CY01-KA203-046879 Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“


Финансиран по Програма Еразъм+,  КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС
Бюджет на проекта164 562 евро

 

Срок на проекта01-12-2018г. – 30.11.2020г. – 24 месеца
удължен до 28.02.2021
 

 

 


ПрессъобщениеPress Release – ENREAC-HEI

 

ANNOUNCEMENT OF EDUCATIONAL PILOT COURSE

“Gain knowledge and skills in the field of Open Science!”
 
 
Submit your application now to attend a free European educational course and get a certificate in Open Science.
 
 
Are you interested in finding more about the new trends in the research world, improving at the same time your skills in research and learning more about open science and how it can help your career? Eurosuccess Consulting and the European University Cyprus would like to invite you to take part in the online educational ENREAC-HEI Open Science Course.
 
The course was developed in the framework of the European project "ENhance Researcher's and HEI staff skills and  competencies (ENREAC-HEI)", which is funded by the Erasmus+ program and coordinated in Cyprus by Eurosuccess Consulting and the European University of Cyprus.
 
 
The course will be implemented in both English and Greek and is addressed mainly to:
  • Postgraduate students,
  • Anyone interested in the field of research and Open Science.

 
 
It is important to stress the fact that due to the pandemic of COVID-19, the course will run entirely online through the Moodle and Zoom platforms, with some scheduled online sessions with the project team and trainers.
 
Course duration: November 16, 2020 - December 4, 2020. The duration of the course is set at 20 hours of asynchronous training and approximately 3 hours of synchronized online meetings, that will take place during the afternoon hours (date and time tba).
 
 
There is a limited number of spots available (30), so submit your application here until November 10, 2020. You will receive a confirmation e-mail when your admission is processed!
 
There is no participation fee and the participants who will successfully complete the course, will get a certificate.
 
 
If you have any questions or want to find out more about the course, do not hesitate to contact: Eurosuccess Consulting – Chrystalla Panayi chrystalla@eurosc.eu
European University Cyprus – Dr. Christos Dimopoulos c.dimopoulos@euc.ac.cy

 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор в проект „No2018-1-CY01-KA203-046879 Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“. 
В периода до 2025 г. половината от всички работни места ще изискват висока квалификация, предприемачески способности, способност за управление на комплексна информация, автономно мислене, използване на ресурси, ефективна комуникация, устойчивост и гъвкавост.  Това ще подпомогне бизнеса и публичния сектор да установи иновативни и устойчиви практики с цел постигане на стандарта, определен в стратегията "Европа 2020".
Проектът има за цел да развие и да тества набор от курсове за придобиване на изследователски умения, които да дадат възможност на студентите от бакалавърски и магистърски програми възможността да повишат уменията и компетенциите си в управлението на изследванията, откритите изследователски техники, което ще повиши тяхната  конкурентоспособност на пазара на труда.
Начините за провеждане на професионални изследвания  са описани като лидерски  умения, а професионалните рамки за сътрудничество между академичните среди и индустрията и други сектори ще имат нужда от разработка с цел осигуряване на възможности на науката за отворената наука (open data). Предприемачеството е от особено значение за потенциални търговски умения.
Иновативното съдържание в програмата на проект ENREAC-HEI ще позволи на студентите, независимо от изучаваната дисциплина, да постигнат автономия, критично мислене и способности за решаване на проблеми, да бъдат по-ефективни на работното си място, да повишат възможностите си за започване на работа, успех в кариерата, и в гражданското общество.
Основните цели на проекта са:
* повишаване на капацитета  на партньорите и служителите от  висшите училища по отношение на отворената наука (open data), относно актуалните практики и изследователските умения, укрепване на студентския капацитет за иновации, предприемачество и сътрудничество в и извън академичните среди;
*Качествено подобрение на учебните програми в партньорските институции чрез разработване и тестване на смесените модулни курсове на ENREAC-HEI, правейки ги достъпни за студентите в бакалавърски и магистърски програми на местно, регионално и национално ниво.
* Повишаване на компетенциите и знанията на обучаващите (професори, асистенти, наставници, преподаватели и др.) във висшите училища,които ще предлагат лесно усвояване на съдържанието въз основа на програмата ENREAC-HEI;
* Укрепване на капацитета за сътрудничество на висшите училища с други институции, укрепване на местно и регионално ниво чрез повишаване на уменията и компетенциите на заетите лица, което ще им позволи взаимодействие с други лица;
* Учебните програми ще станат по- релевантни и  адекватни, ще се постигне устойчивост на програмата чрез ангажиране на местни действащи лица, експерти и заинтересовани страни на местно и регионално равнище по време на периодите на оценка и тестване.
Водеща организация: G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED, Кипър
Останалите партньори са:
• European University Cyprus, Кипър
 

  • OIC Poland Foundation, Полша
  • Associazione PROGETTO MARCONI, Италия
  • INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Португалия


 

 


На 4 и 5 ноември 2019 г. в гр. Сантарем, Португалия се проведе трета среща с участието на всички партньори. На срещата беше обсъдено:

1. Резултат от проекта O2 - ENREAC-HEI Основни умения на изследователите, както следва:
- представяне на модулите и вътрешната оценка
- дискусия
- определяне на предстоящите дейности и срокове
2. Резултат от проекта O3 - Въведение в отворената наука, както следва: - представяне на модулите и вътрешната оценка
- дискусия
- определяне на предстоящите дейности и срокове
3. Проектен резултат O4 - Ръководство за обучение на обучители ENREAC-HEI, както следва:
- представяне на макроструктурата и обратна връзка
- определяне на предстоящите дейности и срокове
- дискусия
4. Разработване на проектен резултат O5 - Учебна платформа, както следва:
- представяне на системната архитектура и оперативните възможности на
платформа по отношение на O2 и O3
- определяне на предстоящите дейности и срокове
- дискусия.
На втория ден от срещата бяха обсъдени:
1.Промотиране на проекта, разпространение и експлоатация
2. Контрол, мониторинг и оценка на качеството
3. Насоки за пилотно тестване
4. Задължителните административни и финансови разпоредби.
 
 
На 3 и 4 декември 2018г. в гр. Никозия, Кипър се проведе първата партньорска среща по проект „Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“.  

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Кипър, Полша, Италия, Португалия и България.
Участниците представиха своите организации, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.
Срещата започна с преглед на проекта, разясняване на дейностите и очакваните резултати,  администрирането на проекта, отчитането, финансовите въпроси и документи, свързани с отчетността на проекта.
След това продължи с обсъждане на дейностите по управление и изпълнение. Дискутирано беше управлението и изпълнението на дейностите през първата година от проекта, както и интелектуалните резултати, които трябва да бъдат постигнати през периода.
Подробно се обсъдиха съдържанието, сроковете и разделението на отговорностите между отделните партньори.
Представен беше план за комуникация и разпространение на резултатите – дейности и отговорности.