В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

35. Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“


Общ бюджет:
60 000 €

 Срок за изпълнение:
11.03.2022 г.– 11.02.2023 г. (11 месеца)
 

 

Заключителна конференция:


Заключителна конференция 2-ра част:


П Р О Г Р А М А

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО
ПРОЕКТ„Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

 

 

 

ОТВОРЕТЕ ПРОГРАМАТА - ТУК
 


 


П О К А Н А

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ„Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

 

 

 

Уважаеми колеги,
  
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
След успешното провеждане на двата обучителни курса предстои заключителната част - провеждането на конференция, представяща резултатите от проекта и перспективите пред създадения алианс. Ще бъдат презентирани и дискутирани резултатите от проекта и ще се връчват свидетелствата на успешно завършилите втория обучителен курс. Тематичната рамка на конференцията предопределя работата ѝ в два панела: един – фокусиран върху постиженията на проекта и друг – фокусиран върху възможностите за развитие на Алианса.
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да се присъедините към ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, началото на която е на 10.02.2023 г., от 13:30 ч., зала УСК 1 на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Допълнително ще бъде изпратена програмата на конференцията!
 
Очакваме Ви!
 


 


На 28 октомври 2022 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ връчи сертификати на 71 архитекта, преминали и положили успешно изпит от първия курс на обучение по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022.
Курсът се проведе от 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г. и е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейъския съюз.
   
Първият специализиран курс започна своето обучение присъствено, а след това продължи онлайн за удобство на всички обучаеми, които бяха от цяла България.

Специализираното обучение бе водено от инж. арх. Стоян Тодоров - възпитаник на Техническия университет в Мюнхен, член на Баварската камара на архитектите, Съюза на архитектите на свободна практика в Германия и на Съюза на германските инженери.

В момента се провежда втори обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ с над 230 участника.

 

На 07 октомври 2022 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, стартира и втория обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Успешното провеждането на първия курс, доведе до популяризирането и увеличаване на желаещите да се запишат във втория курс.180 действащи български архитекти и студенти от почти всички университети в България, се записаха и взеха участие в откриването.

По време на курса, който ще продължи до началото на декември, архитектите ще получат специфични знания и умения как да упражняват професията си в Германия. Директивите на Европейския парламент дават възможност на всеки български архитект да упражнява професията си в страните на ЕС.

Партньорите по проекта са Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH. Специализираното обучение по проекта ще се реализира от дипл.-инж., арх. Стоян Тодоров, завършил Технически университет Мюнхен, член на Баварската камара на архитектите, Съюза на архитектите на свободна практика в Германия и на Съюза на германските инженери. През 2009 г. основава и успешно ръководи до днес aрхитектурното дружество ST Architekten GmbH в гр. Мюнхен.

На успешно завършилите курса и положили изпит, ще им бъде връчен сертификат 
 
П О К А Н А

за ВТОРИ обучителен курс

 
Уважаеми архитекти,
Уважаеми студенти по архитектура,
  
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
В последващото издание на курса бихме искали да дадем равностойна възможност да се присъединят студенти, обучаващи се в специалност „Архитектура“, във всички български университети. Спецификата на курса изисква те да са достигнали в обучението си 4 или 5 курс. Определили сме по-голям общ брой на обучаемите, от които очакваме 1/3 да бъдат студенти. Разпределили сме равномерно участието на студенти от всички университети, отново на квотен принцип.
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да се присъедините към втория безплатен курс, началото на който е на 07.10.2022 г., от 11:00 ч., зала УСК-1 на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
 
Само първото занятие се провежда присъствено, а следващите девет лекции се предвиждат онлайн - всеки понеделник, до 05.12.2022 г. (според приложения график и учебна програма). Он-лайн занятията се провеждат в системата Google meet. След полагане на кратък изпит в края на курса, участниците ще получат сертификат, които могат да използват пред немски работодатели. Само колегите, записали се собственоръчно в списъците на първите присъствени лекции във Варна и София ще имат възможност да получат сертификат. Изпитът се провежда присъствено, на мястото, където се е състояло първото занятие (Варна или София).
 
Срок за записване 21 септември 2022 г., на следния линк: https://www.vfu.bg/project-35/register.php
 
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към координатора на проекта доц. д-р арх. Жечка Илиева на следния e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg
 
Очакваме Ви!

ПРОГРАМА
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 
На 11.03.2022 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022 в качеството си на водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Партньори:

  1. ST Architekten GmbH, Германия;
  2. Институт за дигитални трансформации, България;

 
Проектът има за цел да бъде подкрепено приобщаването на българските архитекти към ново поле на професионалното обучение чрез създаване на алианс от партньори с разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет, способни да подпомогнат адаптирането на българските архитекти към немския пазар за архитектурни услуги.

Конкретният резултат от постигането на основната цел ще се изразява в наличието на устойчива, отворена и активна общност от заинтересовани физически и юридически лица с потенциал за повишаване на професионалните знания, умения и компетенции на български архитекти за работа с възложители на архитектурни услуги в Германия.

Проектът преследва и две СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Осъществяване на принос към повишаване на гъвкавостта и възможностите в професионалното обучение чрез систематизиране на ноу-хау относно практикуването на професията архитект при особените условия в Германия в тематични учебна програма и учебен материал за обучителен курс.
2. Осъществяване на принос към повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение чрез двукратно провеждане на пилотен обучителен курс на базата на новите учебна програма и учебно съдържание.

Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 Успешно премина първият обучителен курс и изпит по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

От 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г. се проведе първия специализиран обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 

Първият специализиран курс започна своето обучение присъствено, а след това продължи онлайн за удобство на всички обучаеми, които бяха от цяла България.

Специализираното обучение бе водено от инж. арх. Стоян Тодоров - възпитаник на Техническия университет в Мюнхен, член на Баварската камара на архитектите, Съюза на архитектите на свободна практика в Германия и на Съюза на германските инженери.
Лекциите бяха разнообразни и включваха теми като „Дейности на архитектурната професия и нейната роля в инвестиционния процес в Германия“, „Набавяне на изходни данни (LPH 1 Grundlagenermittlung). Разчитане на устройствени планове и определяне на критерии за вписване в застроена среда“, „ Проект за разрешаване на строителството. Обем на проекта според категорията на сградите“, „Надзор и документиране на строителството“ и други.

След курса, се проведе и изпит във формата на събеседване. Изпитът се проведе присъствено във ВСУ „Черноризец Храбър“ в рамките на два дни. Голям процент от участниците положиха успешно изпита и защитиха знанията, научени по време на курса.

Огромният интерес за участие в курса и всички положителни писма с благодарност към лектора, показват значението и важността на такъв курс за архитектите в България. 

 Провеждане на втора работна среща по проект
„Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“

 

На 16 септември 2022 г. партньорите по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ проведоха своята втора работна среща хибридно, присъствено във ВСУ „Черноризец Храбър“ и в онлайн среда в платформата Google meet.
Целта на срещата беше да се проследи текущия напредък по проекта, както и да се обсъдят основни въпроси във връзка с изпълнението му и проведеният до този момент обучителен курс и изпит.
Партньорите обсъдиха всички въпроси, свързани с изпълнението на проектните дейности през втората половина на проекта. Дискутира се финансовата отчетност, актуализирането на учебната програма и учебно съдържание, привличане и организиране на участниците в обучителните курсове.
Срещата продължи с дискусия относно подготовката на втория обучителен курс - как да се допълни регистрационната форма, колко участника (студенти и практикуващи) да очакваме, какъв график да предложим и др.
Разгледана беше молбата на КАБ РК - София град, за паралелно провеждане на втория курс на втора локация в София, с цел да отговорим на големия интерес на архитектите, членуващи в най-голямата регионална колегия в България. Проектният екип откликна положително на тази покана.
Партньорската среща завърши с дискутиране по различни въпроси във връзка с изпълнението на проекта, както и с възможността да се кандидатства по нови проекти в областта на Архитектурата.

  


​140 ДЕЙСТВАЩИ БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПЪРВОТО ПО РОДА СИ У НАС ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА НА НЕМСКИЯ ПАЗАР
140 действащи български архитекти се включиха в първото по рода си у нас обучение за работа на немския пазар. Събитието започна днес във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Проектът „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

По време на курса, който ще продължи до средата на август, архитектите ще получат специфични знания и умения как да упражняват професията си в страните от Европейския съюз и по-специално Германия. Те ще научат как да разширят българския пазар на архитектурни услуги към държавите от Стария континент с по-добри нива на заплащане. Директивите на Европейския парламент дават възможност на всеки български архитект да упражнява професията си в страните на ЕС.

Архитектурният факултет на Варненския свободен университет посрещна днес Георг Винтген - председател на Баварската камара на архитектите. Специализираното обучение води инж. арх. Стоян Тодоров - възпитаник на Техническия университет в Мюнхен, член на Баварската камара на архитектите, Съюза на архитектите на свободна практика в Германия и на Съюза на германските инженери.

Най-големият европейски пазар на архитектурни услуги – германският изпитва дефицит на квалифицирани архитекти. Партньорите по проекта - Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH констатираха, че е необходимо провеждането на регулярен квалификационен курс, който да подготвя български архитекти и студенти по архитектура да посрещнат предизвикателствата на професията в Германия с акцент върху проектните фази, които могат да се работят дистанционно.

Обучението бе открито от декана на Архитектурния факултет доц. д-р инж. Росица Петкова - Слипец.

Предвид изключително големия интерес към обучението Архитектурният факултет на Варненския свободен университет ще проведе второ обучение през есента на 2022 г.​
 
 

 
П О К А Н А

 
Уважаеми архитекти,
Уважаеми студенти по архитектура,
 
Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации дава възможност на всеки български архитект да упражнява професията си във всички страни на ЕС. Тъй като голяма част от работата на архитектите по принцип може да се осъществява и от разстояние, няма формална пречка българският пазар на архитекурни услуги да се разшири към европейски държави с по-добри нива на заплащане.
 
Най-големият европейски пазар на архитекурни услуги – германският изпитва понастоящем голям дефицит на квалифицирани архитекти. Констатирахме, че е необходимо провеждането на регулярен квалификационен курс, който да подготвя български архитекти и студенти по архитектура да посрещнат предизвикателствата на професията в Германия с акцент върху проектните фази, които могат да се работят дистанционно.
 
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в предстоящия безплатен курс, който ще се проведе от 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г.  по приложената учебна програма.
 
Първото занятие ще се проведе присъствено на 27.05.2022 г. от 11:00 ч. във Варненския свободен университет. Следващите девет занятия, включващи лекции и упражнения, ще се провеждат онлайн всеки понеделник. След полагане на кратък изпит в края на курса, участниците ще получат сертификат, които ще могат да ползват пред германски работодатели. Партньори на ST Architekten GmbH се ангажират да оказват съдействие на българските архитекти и студенти по архитектура за успешно установяване на контакти с германски архитектурни бюра – потенциални възложители на архитектурни услуги. 
 
Срок за записване 23 май 2022 г., на следния линк: https://www.vfu.bg/project-35/register.php
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към координатора на проекта доц. д-р арх. Жечка Илиева на следния e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg
 
Очакваме Ви!
 


Уважаеми колеги,
Поради огромния интерес към курса по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, и регистрацията на прекомерно голям брой участници, което би затруднило адекватното провеждане на занятията, записването беше преустановено предсрочно.
Желаещите биха могли да се регистрират за втория специализиран обучителен курс по проекта през есента на 2022 г., за който ще бъдете уведомени своевременно.
Благодарим Ви за проявения интерес!
 


Уважаеми колеги,
 
Във връзка с предстоящото провеждане на първия специализиран обучителен курс по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че първото занятие ще се проведе присъствено, според дейностите планирани в проекта. Не се предвижда on-line присъединяване към срещата, поради проектното изискване за задължително лично присъствие на първото занятие.
 
Срещата ще се състои на територията на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, с адрес гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84.
На 27 май 2022 г. (петък) Ви очакваме в 11.00 ч., в зала УСК-1 (учебно спортен комплекс).
 
Следващите срещи по обучението са планирани да се проведат on-line, като за тях ще получите линк за присъединяване на Вашите лични е-mail адреси.
Очакваме Ви!


 

Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

РЕГИСТРАЦИЯ