В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Руски център
На 25 януари 2009 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" бе открит първият Руски център на Балканите, съвместен проект с фонд "Русский Мир".
Интересът на Фонда към ВСУ "Черноризец Храбър" е знак на признание за високия рейтинг на университета в България и Европа. ВСУ има дългогодишни връзки с руски академични институции. През 2007 г. той бе домакин на ХI Конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература и посрещна специалния гост на Конгреса – известния руски поет  Евгений Евтушенко; от 2015 г. Департамент "Чуждоезиково обучение" е Изпитен център за международни сертификати по руски език като чужд; от 2005 г. студенти и аспиранти преминават ежегоден езиков и научен стаж във водещи руски висши училища.
Основните цели на проекта с фонд "Русский мир" са популяризиране на руския език, който е важен елемент на световната култура, и подкрепа на програмите за изучаването му в региона.
Ресурсите на Центъра предоставят широк достъп до учебно-методическа и научнопопулярна информация за Русия.
Руският център във ВСУ "Черноризец Храбър" разполага с:
 • богат библиотечен фонд от над 1000 заглавия: руска художествена, учебна, научнопопулярна и детска литература; учебници и методически пособия; книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право; речници, справочни издания и енциклопедии;
 • колекция от мултимедийни издания(класически и съвременни руски филми, аудиокниги, учебно-методически пособия);
 • обучаващи програми по руски език.
 • Фонд "Русский мир" осигурява на посетителите безплатен достъп до електронните версии на централните руски средства за масова информация и важни библиотечни каталози.
  
Руският център във ВСУ притежава оригинални печатни, аудио и видеоматериали по основни тематични блокове: "Култура и изкуство", "Наука", "Образование", "Руски език", "История", "Общество" и "Съвременна Русия". Всичко това го превръща в идеална образователна среда за ефективна подготовка не само на изучаващите руски език, но и за специалисти от други професионални области. Използването на съвременни методики и програми създава условия за организиране на научнопрактически конференции, методически семинари, дискусии, образователни лектории и курсове.
Модерно оборудваната конферентна зала на Руския център събира около кръглата си маса преподаватели, учени, културни и обществени дейци от България и Русия.
Центърът във ВСУ е притегателно място не само за обучение и квалификация на русисти и изучаващи руски език, но и място за срещи на всички желаещи да се докоснат до руската култура и история. С участието на водещи преподаватели, учени и дейци на културата и изкуството се провеждат литературни четения, конкурси, изложби, кино-лектории и творчески срещи.
 
Какво представлява Руският център?
 • Ресурсен център, предоставящ широк достъп до учебно-методическа и научнопопулярна информация за Русия.
 • Обучителен център, който позволява ефективно изучаване на руския език и култура на базата на прогресивни методики и програми.
 • Творческа и комуникативна площадка, създаваща условия за организиране на художествени прояви, научни дискусии и неформално общуване на представители на различни култури.
 

ВИРТУАЛНА ЧИТАЛНА ЗАЛА НА
РУСКАТА ДЪРЖАВНА БИБЛИОТЕКАРДБ е най-голямата обществена библиотека в Европа и втората в света по обем на библиотечен фонд, който надвишава 45 милиона единици на 367 езика.
 От февруари 2015 г. Фонд „Русский мир“ предоставя на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ безплатен достъп до Електронната дисертационна зала на библиотеката, която съдържа повече от 650 000 дисертации и автореферати  във формат PDF, защитени  в Русия и представени в 24 раздела. 
 Каталогът на Електронната библиотека е в свободен достъп в Руския център и Университетската библиотека след регистрация от администратора на Виртуалната читална зала на РДБ. 
 


ЦЕНТЪР НА ИНСТИТУТА „А.С.ПУШКИН“
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА
МЕЖДУНАРДЕН  СЕРТИФИКАТ ПО РУСКИ ЕЗИКПървият университетски изпитен център на Института по руски език  „Ал.С.Пушкин“ беше открит в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“ през ноември 2015 г. от ректора на Института - проф. д.п.н. Маргарита Русецкая и зам. ректора на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков.
Институтът провежда изпити за международно признат сертификат по руски език не само в  Русия, но  и в 25 други страни в света. Изпитите по съдържание и по форма съответстват на аналогичните изпити по чужди езици в Европейското образователно пространство: British Council, Alliance Francaise, Goethe-Institut, Институт Сервантес и др. В наши дни наличието на международен сертификат за ниво на владеене на руски език  се цени и търси в Европа, а също и увеличава шансовете на българските ученици, студенти, докторанти и преподаватели за успешна кариера, повишаване на квалификацията и получаване на висше образование в Русия.
Варненският свободен университет предлага възможности  на студентите си за международни сертификати по чужд език като важна част от професионалното им портфолио и ги прави част от глобалното образователно пространство.
Руският център на ВСУ провежда два пъти в годината – през април и ноември изпитни сесии за международен безсрочен сертификат по руски език.
Достъп до електронната библиотека IPRbooks


Варненският свободен университет има достъп до  електронната библиотека IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  с огромни ресурси в различни научни области.
Нашите студенти, докторанти и преподаватели имат достъп чрез Руския център на ВСУ към 142 266 публикации в над 55 професионални области, 395 научни списания на ВАК на Русия, 687 списания, 35 358 учебни издания, 10 386 научни издания, 754 колекции, 1720 аудио-издания и 31 392 видео-издания.
Библиотеката организира редовно обучения за висшите училища-партньори, които подпомагат обучението във виртуална среда. Разглеждат се най-новите издания, предлагат се аудио и видеоресурси за обучение.  Важно е, че всички университети, които имат достъп, може да ползват библиотеката навсякъде и по всяко време, включително и от смартфон.
Достъпът до електронната библиотека е голямо предимство на Варненския свободен университет.  Чрез него се осигурява свободното използване на библиотечния ресурс  на IPRbooks и образователни материали в различни области, които преподавателите и студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ могат да ползват ежедневно.
 

КУРСОВЕ


Руският център организира следните курсове по руски език:

 
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ (нива А1,А2, В1, В2)
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  (нива А1,А2, В1, В2)
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ (нива В1, В2)
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ (нива А1,А2, В1, В2)
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ (нива А1,А2, В1, В2)
 • РУССКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗМ 1 (ниво А1)
 • РУССКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗМ 2 (ниво А2)
 • РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (нива В1, В2)
 
Всеки курс се състои от три модула по 30 часа, провежда се по време на учебната година и завършва със сертификат.

За повече информация и записвания:
тел. 052/ 359 636

е-mail: russiancentre@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ЕЗИКОВ И НАУЧЕН СТАЖ В МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
Руският център на Варненския свободен университет  организира ежегодно
Езиков и научен стаж в Москва и Санкт-Петербург.
 
 
 
 
 

Санкт Петербург 

  
 
  

  

   


 

Москва 

   

   

   


  

  
 


 

Международна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд»

 

 1. ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД“
 
 • Международната квалификационна школа е един от най-успешните проекти на Варненския свободен университет в областта на чуждоезиковото обучение.
 
 • Школата, категорично, е една от добрите практики на Варненския свободен университет в посока на разширяване на партньорската му мрежа с водещи български, европейски и азиатски университети и утвърждаване на Варна като авторитетна образователна и научна дестинация за младите хора.
 
 • Международната квалификационна школа е създадена по инициатива на Председателя на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова и с подкрепата на Президента на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков.
 
 • Проектът се реализира от Департамент „Чуждоезиково обучение“ на ВСУ. Началото бе поставено през 2009 г. Оттогава досега Школата се превърна от национална в международна и зае почетно място в научния календар не само в България. В момента тя е една от най-известните в Европа методически школи за млади филолози.
 
 • Свидетелство за нейния авторитет е подкрепата на Община Варна, Фонд „Русский мир“, Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Представителството на Россътрудничество в България, Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура“ и Националното издателство за образование и наука „АзБуки“ към Министерството на образованието и науката на Република България.
 
 • Ключова тема на школата са иновативните педагогически технологии и тяхното прилагане в процеса на обучение по чужд език.

 
 • Това е школа от европейски тип, насочена към изграждане на посочените в докладите на ЕС Топ 7 умения на младия специалист: комплексно решаване на проблеми; критично мислене; креативност и иновативност; управление на хора; умения за справяне с новите технологии; портфейл от езикови компетентности и координирани усилия.
 
 •  Разработените в Школата съвременни педагогически технологии са научно-приложен принос в чуждоезиковата методика.
 
 • Уникалните продуктивни технологии за обучение по чужд език - музейна, екскурзионна, проблемна, театрална, музикална, проектна и технология за работа с портфолио са съзвучни на съвременните идеи за личностно-ориентирано обучение. Те създават условия за реализация на творческия потенциал, развитие на иновативното мислене и лингвистичната компетентност.

  
 • Традиционна особеност на школата е уникалното съчетание на теория и практика: лекции на водещи учени в съчетание със семинари-практикуми и майсторски класове.
 
 • Международната квалификационна школа превръща Варна в средище на създаване и разпространение на иновативни технологии в областта на чуждоезиковото обучение. 
 
 
 1. ЗАЩО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА НАГРАДА „ВАРНА“ ПРОЕКТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД“?
 
 • Международната квалификационна школа обединява успешно младежката енергия на повече от 560 випускници - млади преподаватели под ръководството на опитни наставници за създаване и прилагане на концепции и идейни разработки за промяна на начина на обучение по чужд език, за превръщането му в личностно стимулиращо средство за обогатяване на знания и развитие на умения, изграждане на индивидуален стил на преподаване и в инструмент за мобилност и междукултурно общуване.
 
 • Школата е устойчива платформа за споделяне на идеи и генератор за съвременни дидактични практики в чуждоезиковата методика.
 
 • Варненската школа е пример за развитие на креативното мислене на младите филолози, формиране на качества за комплексно решаване на проблеми и синергия в работата на различни поколения професионалисти.
 
 •  Ние инвестираме в широкообхватни стратегии за създаването и развиването на умения от общ характер и учене през целия живот.
 
 • Международната квалификационна школа на ВСУ е устойчив образователен бренд в чуждоезиковото обучение, допринасящ за поддържане на имиджа на нашия град като предпочитана иновативна образователна територия. 
 
 1. ЕФЕКТИ И ПОЛЗИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ШКОЛА
 
 • Повече от 560 са нейните сертифицирани участници, които днес преподават  чужд език в Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Грузия, Естония, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария и Чехия.

 
 • Участниците в нея усъвършенстват своята методическа подготовка в лекциите, методическите семинари, практикумите и майсторските класове на световно известни имена, специалисти в областта на чуждоезиковата методика.
 
 • Във Варна пристигат за обучение участници от 30 водещи европейски и азиатски университети, представители на 19 страни.
 
 • В Научната програма на Школата са изслушани 45 лекции, проведени са 47 майсторски класове, 25 методически семинари- практикуми, 25 кръгли маси и дискусии.


 
 •  Участието в школата е сертифицирано, а обучението в нея се признава за методически курс по чужд език в европейските университети и за него се присъждат кредити.
 
 • Привличането на значими партньори, като проф. д.пед.н. Леонид Московкин и ст. пр. д-р Денис Букин (Санкт-Петербургски държавен университет), проф. д.филол.н. Валерий Ефремов (Руски държавен педагогически университет „А.Херцен“), доц. д-р Надя Чернева  (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ),  и др. подпомага не само обучението на бъдещите преподаватели, но и има принос за превръщането на Варна в иновативна площадка за развитие на млади специалисти.
 
 
 • Опитът на Варненската школа широко се популяризира: издадени са 4 сборника с научни материали, публикувани са 3 монографии у нас и в чужбина  и са публикувани над 35 статии в реферирани научни издания, 19 от които са в Web of Science.
 


 
 • Международната квалификационна школа има устойчив рейтинг на значим международен научен форум. Свидетелство за това са многобройните поздравителни и благодарствени писма от ректори на български и чуждестранни университети, от организации и професионални общности, които дават висока оценка за нейните резултати.

 

 

Награда „Варна“ - най-престижното отличие в областта на науката и висшето образование във Варна бe присъдена на научния колектив на Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с ръководител проф. д-р Галина Шамонина. Призът е за задълбочената и целенасочена работа при реализиране на проекта „Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“, реализиран в партньорство с Фонд „Русский мир“.

 

Участие в международни форуми, акции, фестивали и конкурси

Акция „Первый в космосе“
 
 


 Акция «Наша Победа»/ «Память сердца»
 


 

 
Програма „Профессор Русского мира“
 


 

 
Студентски поход „О,Шипка!“
 
 Международна регата SCF Black Sea Tall Ships Regatta
На гости на  морския Руски център  на ветроход "Надежда"
 

 Международен студентски фестивал «Друзья, прекрасен наш союз!»
Студентите на ВСУ – винаги с призови места на тези фестивали. 

 

 

 
 
Участие в Международния младежки форум «Паруса Русского мира»


 
 

XIX Световен фестивал на младежта и студентите в Сочи

 Студентите на ВСУ -  лауреати на Международния  младежки форум „Моята инициатива в образованието“ в гр. Санкт – Петербург
 
V Международен хуманитарен ливадийски форум в гр. Ялта

 
 

 

 

НАГРАДИ 
Руският център на ВСУ «Черноризец Храбър» е носител на редица награди, дипломи и грамоти. Представяме ви част от тях:


 
 
 


 

 
Тел./факс: 052/359-636
email: russiancentre@abv.bg
Facebook страница: https://www.facebook.com/russiancentre.vfu
гр. Варна, 9007
к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев"84
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Руски център