В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Курс за обучение на тема: АГРЕСИЯ И ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕ

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение по:

 
Курс за обучение на тема:

АГРЕСИЯ И ОТКЛОНЯВАЩО

СЕ ПОВЕДЕНИЕ В

СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕ  
 
д-р Ивелина Георгиева
 
3 – 11 юни 2023 г.

Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 30 учебни часа.


 

 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
alexandra_angelova@yahoo.com


 
Допълнителна информация:
 
   
    Обучението ще предложи психологически поглед върху причините за проявите на агресия и отклоняващо се поведение. Заедно ще потърсим отговор на въпроса дали хората се раждат лоши или средата, в която се формират и обстоятелствата ги правят такива или е съвкупност от фактори.

    Ще бъдат разгледани различните прояви на девиантно поведение, с които всеки един от нас се сблъсква в ролята си на родител, педагог, психолог или гражданин, като ще бъдат предоставени и начини за по-доброто им разбиране и справяне с тях. Разглежданите теми ще включват реални примери от практиката.

 
 
 
ПРОГРАМА НА КУРСА
3.06.2023 г.   9.00 - 14.00
6 ч.
 
4.06.2023 г.   9.00 - 14.00
6 ч.
 
9.06.2023 г.   13.30 - 18.00
6 ч.
 
10.06.2023 г.   9.00 - 14.00
6 ч.
 
11.06.2023 г.   9.00 - 14.00
6 ч.
 
 
 
 
Такса за участие:                                 180 лева
За студенти на ВСУ:                           90 лева

 
Срокове за записване:          до 1 юни 2023 г.

Линк за кандидатстване: 
https://forms.gle/evC5abDHkuLtuYLG9

Успешно завършилите курса получават сертификат  на български и на английски език.
За лектора:
    Д-р Ивелина Георгиева е завършила "Психология" в СУ "Св. Климент Охридски", където е придобила бакалавърска, магистърска и докторска степен. Интересът й към девиантното и криминалното поведение и причините, които ги пораждат, я насочва към работа с такава категория хора. Работила е като психолог в Софийски затвор. От няколко години е психолог в училище и обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Обучава се за психотерапевт по психоаналитична психотерапия към Дружеството за психоаналитична психотерапия.