В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Месечна аудиторна заетост

Аудиторната заетост на преподавателите на трудов договор се отчита с бланка, публикувана по долу на страницата.

Файлът е в Excel формат, изтегля се и след това се попълва. Част от данните се избират чрез падащи менюта.

В колоните ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ И БРОЙ ИЗПИТАНИ се вписват само цифри.

След попълване, бланката се изпраща в съответната катедра.

Срокът за отчитане на аудиторната заетост е до 10-то число на следващия месец.

За часовете във Филиал Смолян се изтегля бланка Смолян и се изпраща на двата имейла: prepodavateli_sm@vfu.bg и в съответната катедра.