В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Процедури за доцент

Текущи процедури за доцент

 

В момента няма текущи процедури. 

Приключили процедури за доцент

 


д-р Наташа Стефанова Бакларова
Дата на окончателно заседание: 24.11.2017 г.
Дата на качване: 25.10.2017 г.

 

Резюме

spravka.pdf

Рецензия: проф. д-р Красимира Стоянова Проданова

Рецензия: доц. д-р Петър Иванов Рашков

Становище: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев

Становище: проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев

Становище: проф. д-р Валентин Стоянов Недев

Становище: доц. д-р Цветелина Енчева Бъчварова

Становище: доц. д-р Георги Димитров Динев

 


 


д-р Галина Димитрова Ковачева
Дата на окончателно заседание: 07.12.2015 г.
Дата на качване: 20.11.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: доц. д-р Петя Борисова Шопова

Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев

 

д-р Ива Банкова  Монева

Дата на окончателно заседание: 12.11.2015 г.

Дата на качване: 28.10.2015 г.

 

Резюме

Справка

Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов

Рецензия:проф. д-р Николай Стоянов Колев

Становище:доц. д-р Антон Христов Свраков

Становище:проф. д-р Емил Спасов Панушев

Становище:доц. д-р Симеон Първанов Милев

Становище:проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова

Становище:доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев


 


 

д-р Ваня Господинова Христова

Дата на окончателно заседание: 16.10.2015 г.

Дата на качване: 01.10.2015 г. 

д-р Мария Петрова Кърджиева - 08.06.2015 г. 

д-р Тодор Панайотов Коларов - 24.10.2013 г. 

д-р Велислава Николаева Костова - 13.02.2013 г.


 

 

д-р Иво Николов Стамболийски - 10.01.2013 г.


 

д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова - 28.06.2012 г.


 

д-р Красимир Кръстев Иванов - 18.06.2012 г.


 

гл. ас. д-р Галина Великова Милева - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Станислава Ивова Минева - 11.04.2012 г. 

ас. д-р Виржиния Живкова Иванова - 11.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Емилия Любомирова Сидерова - 12.04.2012 г.


 

 

д-р Станисалв Видев Коев - 02.04.2012 г.


 

 
 

гл.ас.д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - 09.04.2012 г.


 

гл.ас.д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - 09.04.2012 г.


 

д-р Антон Христов Свраков - 09.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Елеонора Николова Танкова - 04.04.2012 г.


 

гл.ас. д-р Капка Йорданова Манасиева - 04.04.2012 г.


 

д-р Мария Енчева Петрова - 03.04.2012 г. 

 

гл. ас. д-р Ралица Жекова Жекова - 02.04.2012 г.


 

гл. ас. д-р Диана Костадинова Пенева - Сотирова - 02.04.2012 г.

  

гл. ас. д-р Даниела Иванова Митева - 30.03.2012 г.

 
 

гл.ас. д-р Даниела Димитрова Попова - 29.03.2012 г.


ас. д-р Мaртин Светославов Джуров - 28.03.2012 г.


 

гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова - 21.03.2012 г.


 

ас. д-р Александра Данкова Парашкевова - 19.03.2012 г.


 

д-р арх. Станчо Цеков Веков - 15.03.2012 г.


 

гл.ас. д-р Красимир Александров Недялков - 12.03.2012 г.


д-р инж. Милена Тенчева Петрова - 06.03.2012 г.


ас. д-р инж. Иван Желев Павлов - 06.03.2012 г.


 

асист. д-р инж. Дария Милчева Михалева - 06.03.2012 г.


 

д-р инж. Генчо Христов Паничаров - 05.03.2012 г.


 

ас.д-р инж Анета Йорданова Георгиева - 05.03.2012 г.


 

Доц. на ВСУ д-р Орлин Стефанов Радев - 13.01.2012 г.


 

д-р Калоян Кирилов Смилков - 04.11.2011 г.


 

д-р Ивайло Илиев Лазаров - 04.11.2011 г.


 

 
 

д-р Виктория Благоева Иванова - 23.09.2011 г.


 

д-р Антон Грозданов - 22.08.2011 г.


гл. ас. д-р Юлиана Младенова Матеева – 04.07.2011 г.


 

д-р арх. Росен Савов – 08.06.2011 г.


гл.ас.д-р Тодор Тодоров – 31.05.2011 г.


 

ас. д-р Пламен Цветанов Павлов


гл. ас. Даниела Иванова Карагяурова


 

д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец