В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Защо ВСУ

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е образователна марка, спечелила доверието не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори от цял свят. Университетът е единственият в страната носител на европейските знаци за качество на образователната си и научна дейност "DS Label"  , "ECTS Label"   и Логото за човешки ресурси  .

Станал Алма матер за над 30 000 свои възпитаници, повече от 20 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация.

Въпреки различията в целите и нагласите на всеки студент, възпитаниците на университета разбират, че им е предоставена уникална възможност, която ще предопредели понататъшното им професионално и личностно развитие.

ВСУ открива всяка година нови стипендиантски програми, в които освен учениците с отличен успех могат да кандидатстват деца в неравностойно положение, изявено таланти в областта на театъра и танцовото изкуство, спортисти.

Висшето училище разполага с една от най-богатите и модерни библиотеки, с многофункционален спортен комплекс, със собствени общежития, книжарница, множество лаборатории, специализирани кабинети и ателиета.

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" създава академичен продукт, който е конкурентен и международно конвертируем. Тук се обучават над 10 хиляди студенти в 67 бакалавърски и магистърски програми и 23 научни, акредитирани специалности за подготовка на докторанти.

Станете част от студентската общност, в която и най-смелите ви идеи ще бъдат не само чути, а подкрепени и реализирани. Добавете имената си към тези, които ежегодно разнасят славата на университета като участници в научни форуми, международни конкурси, пленери, олимпиади, културни събития и спортни състезания!