В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Анкети

МЕТОДИКА за проучване на мнението на обучаемите за качеството на обучението по дисциплина, специалност и докторска програма
 
 
   
Анкети Попълва се от Срок за попълване
Анкета за проучване на студентското мнение за обучението по дисциплина. Студенти във Варна по време или след последното занятие по дисциплината, но не по-късно от датата за явяване на редовен изпит

Анкета за проучване на студентското мнение за обучението по дисциплина - филиал Смолян.
Студенти в Смолян по време или след последното занятие по дисциплината, но не по-късно от датата за явяване на редовен изпит

Анкета за проучване на студентското мнение за обучението по специалност.
Студенти във Варна  в последния семестър на обучението преди провеждането на държавния изпит (защитата на дипломната работа)

Анкета за проучване на студентското мнение за обучението по специалност - филиал Смолян.
Студенти в Смолян  в последния семестър на обучението преди провеждането на държавния изпит (защитата на дипломната работа)

Анкета за проучване мнението на докторантите във ВСУ.
Докторанти преди провеждането на защита