В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Държавни изпити и дипломни работи

Документи за явяване на Държавен изпит / Защита на дипломна работа се подават в сектор "Дипломиране и сертифициране", както следва:

  1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн (заявление за дипломиране) или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график;
  2. Хорариумна справка - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" и се подписва от дипломанта;
  3. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа - представя се на място или се информира за направеното плащане на e-mail: diplomirane@vfu.bg, като се посочват трите имена, факултетен номер и за кой ДИ/ЗДР е заплатената такса;
  4. Студентите от специалностите „Право“, ЗНС и ППООР, представят заверен стаж( студентска книжка или друг документ)
  5. 2 актуални снимки – паспортен формат;
  6. Обходен лист - получава се от сектор "Дипломиране и сертифициране";
 

Работно време със студенти:

В графика за подаване и подписване на заявление, хорариумна справка и представяне на фактура за ДИ/ЗДР в сектор „Дипломиране и сертифициране” - 

От 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2020 г.
 

 

Факултет "Международна икономика и администрация"

      ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“
 

  

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

Катедра "Информатика"


 

    Катедра "Икономика"

 

 

Юридически факултет

      ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за специалност "Защита на националната сигурност" - ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

 

 

 

Катедра "Психология"

 

 

Архитектурен факултет


      ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ НА АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"

 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".