В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис

Допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да откриете на следната уеб-страницата: erasmus.vfu.bg или да се свържете с отдел "Международна дейност и проекти" (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване 


 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебната година – 01.10.2018 г. 
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2018 г.
Учебни занятия – от 01.10.2018 г. до 13.01.2019 г. 
Редовна изпитна сесия – от 14.01.2019 г. до 10.02.2019 г.
Поправителна изпитна сесия – от 11.02.2019 г. до 17.02.2019 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*:  22.12.2018 – 06.01.2019 г.
 
18.02.2019 – 24.02.201г.


                                                                             

                              

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 25.02.2019 г. до  02.06.2019 г.,
Редовна изпитна сесия – от 03.06. 2019 г. до 30.06.2019 г.,
Поправителна изпитна сесия – от 01.07.2019 г. до 07.07.2019 г.
Ликвидационна сесия – от 17.08.2019 г. до 15.09.2019 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*: 08.07.2019  – 30.09.2019 г.

 

 
 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Очни занятия за студентите от първи курс – от 21.09.18 г. до 02.10.2018 г. 
Очни занятия за студентите от 2-6 курс – от 18.08.18 г. до 23.09.2018 г.
Редовна  изпитна сесия – септември, октомври, ноември и декември 2018 г. 
Поправителна сесия – от 14.01.2019 г. до 17.02.2019 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
Очни занятия – от 12.01.2019 г. до 17.02.2019 година
Редовна изпитна сесия – март, април и май 2019 година
Поправителна изпитна сесия – от 03.06.2019 г. до 07.07.2019 г.
Ликвидационна сесия – от 17.08.2019 г. до 15.09.2019 г.

 

 

         

1. Очните занятия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. за студентите задочна форма на обучение, от 2 до 6 курс да се организират, планират и проведат за специалностите от съответните факултети както следва:

 

от  18 август до 02 септември  2018 г.  всички специалности от: 
Юридически факултет
от  18 август до 09 септември  2018 г. 
специалност "Право" 
от 01 септември до 16 септември  2018 г.  всички специалности от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет

За филиал Смолян 
от 01 септември до 16 септември  2018 г.  за специалностите от:
Юридически факултет
от 18 август  до 02 септември  2018 г.  за специалностите от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет

 

2. Очните занятия за летен семестър на учебната 2018/2019 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс да се организират, планират и проведат за специалностите от съответните факултети както следва:

 

от 12 януари до 27 януари 2019 г. всички специалности от
Юридически факултет
от 12 януари до 03 февруари 2019 г. 
специалност "Право" 
от 26 януари до 10 февруари 2019 г. всички специалности от: 
Факултет МИА, Архитектурен факултет

За филиал Смолян 
от 26 януари до 10 февруари  2019 г.  за специалностите от:
Юридически факултет
от 12 януари  до 27 януари  2019 г.  за специалностите от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
За ОКС «бакалавър»
Есенна сесия –  септември,октомври 
Пролетна сесия –  януари, февруари, март 
За ОКС «магистър»
Есенна сесия –  септември,октомври,ноември 
Пролетна сесия –  февруари, март,април,май

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
26,27,28,29 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура. 
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва