В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 

Виртуални аудитории
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Създаване и управление на акаунти
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Google Classroom

  

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване 

Юридически факултет:
Анкета за качество на учебния процес (Катедра "Правни науки")
Анкета за качесто на административното обслужване (Катедра "Правни науки")
 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение – в периода от 07. 09. 2019 г. до 20. 12. 2019 г.
Откриване на учебната година – 01. 10. 2019 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2019 г.
Редовна изпитна сесия – от 17. 02. 2020 г. до 06. 03. 2020 г.
(октомври, ноември, декември за задочно обучение)
Поправителна изпитна сесия – редовно обучение – от 09. 03. 2020 г. до 29. 03. 2020 г.
Поправителна изпитна сесия – задочно обучение – от 17. 02. 2020 г. до 29. 03. 2020 г.
 
Академична ваканция*:  23. 12. 2019 – 16. 02. 2020 г.
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение – в периода от 09. 03. 2020 г.  – 07. 06. 2020 г.
Редовна изпитна сесия – от 08. 06. 2020 г.  до 05. 07. 2020 г.
(април, май, юни за задочно обучение)
Поправителна изпитна сесия – редовно обучение – от 06. 07. 2020 г. до 12. 07. 2020 г.
Поправителна изпитна сесия – задочно обучение – от 08. 06. 2020 г. до 12. 07. 2020 г.
 
Ликвидационна сесия – от 08. 09. 2020 г. до 30. 09. 2020 г.

Академична ваканция*:  13. 07. 2020 г. – 07. 09. 2020 г.
 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

За ОКС «бакалавър»
Есенна сесия –  октомври, ноември
Пролетна сесия – март, април, май
За ОКС «магистър»
Есенна сесия –  октомври, ноември
Пролетна сесия – март, април, май
Държавни изпити за специалност „Право“ да се провеждат съгласно националните изисквания.
 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:

6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 майМеждународен ден на труда
17, 18, 19, 20 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.

_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва