В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Фронт-офис

Университетският Фронт-офис е единен център за административно обслужване на студенти и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатстудентски прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на студентите.

 

Контакти:

Директор „Фронт-офис“

Веселина Шопова

Тел: +359 52 359 611

Email: edu@vfu.bg
 

 

Сектор "Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием"

 

Ръководител – Николай Драгоев

 

Контакти:

Тел: +359 52 355 106

За повече информация посетете сайта на "Кандидатстудентски прием" - https://ksp.vfu.bg

 

 

Сектор "Студенти"

 

Ръководител – Павлина Желева

 

Контакти:

ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование:

Тел: +359 52 359 625

E-mail: student@vfu.bg

 

ОКС „магистър“ след висше образование:

Невена Атанасова

Тел: +359 52 359 525

E-mail: nevena.atanasova@vfu.bg

 

Работно време със студенти:

От понеделник до петък - от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

Събота и неделя - почивни дни

 
   

 

 
Сектор "планиране, контрол и отчитане на учебния процес"
 

Ръководител – Миглена Павлова

 

Контакти:

Планиране на учебния процес

Тел: +359 52 359 520

Email: planirane@vfu.bg

 

Контрол и отчитане на учебния процес

Тел: +359 52 359 624

Email: prepodavateli@vfu.bg

Попълване на месечна заетост

 


 

СЕКТОР "дипломиране и сертифициране"

 

Ръководител – Десислава Кирова

 

Работно време със студенти:

В график за подаване на заявления за допускане до Държавен изпит по специалности:

От понеделник до петък - от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

Контакти:

Тел: +359 52 359 639

Email: diplomirane@vfu.bg