В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

ЛЕКЦИОНЕН КУРС И МАЙСТОРСКИ КЛАС „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И СИГУРНОСТ“ ГОСТ ЛЕКТОР: ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА РУСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ПРОФ. Д.П.Н. АЛЕКСЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ ГРОМИКО

31 Октомври 2018
21 ноември – 23 ноември 2018 г.
Учебно-спортен комплекс, зала 2
П Р О Г Р А М А 

 
Теми:
  • Москва-Брюксел-Анкара (Русия, ЕС и Турция в Черноморския регион)
  • Русия и НАТО
  • Brexit и бъдещето но ЕС
  • Междуцивилизационни проблеми на европейската интеграция
  • Заплахи, предизвикателства, архитектура на европейската сигурност в контекста на руско-американските отношения
На 23 ноември (петък) от 13:30 ч. в Аула Максима ще се проведе публична лекция на проф. Алексей Громико „Политическата трансформация на евроатлантическото пространство“.
 
Участието в лекционния курс и майсторския клас се удостоверява със сертификат.
Кандидатите попълват регистрационна форма и заплащат такса:
  • за студенти – 20 лв., за останалите участници – 40 лв.
Банкова сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
Основание за плащане: Майсторски клас – проф. д.п.н. Алексей Анатолиевич Громико


Срок за регистрация за участие 19.11.2018 г. на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Регистрация на участниците на място на 21.11.2018 г. в 9,00 ч. в УСК 2 на ВСУ „Черноризец Храбър”.
 
Майсторският клас и публичната лекция се осъществяват със съдействието на Фонд „Русский мир“.
 
Координатор:
Доц. д-р К. Смилков

Форма за записване