В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Архитектурен факултет

 

Архитектурен факултет

Архитектурният факултет на ВСУ обединява специалности, свързани с архитектурата, строителството, дизайна и изкуствата. Наред с учебната дейност, преподавателският състав ангажира студентите с множество конкурси, пленери, творчески работилници, семинари и конференции, където могат да реализират своите оригинални творчески идеи. Едно от многото успешни партньорства на факултета е с Университета по архитектура във Венеция, което дава възможност на студентите да участват в стажове и практически занятия в Италия. Провеждането на традиционната международна научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност" показва водещите позиции на факултета в обучението и научно-изследователската дейност.

 

Катедри към Архитектурен факултет:

 
Ръководство на факултета и контакти
Декан: доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец
тел. 052/359 596
email rositsa.petkova@vfu.bg

Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: 052/359-591
Стая А-240