В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация предлага обучение по 12 чужди езика за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", което е в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска рамка за владеене на чужди езици. Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.


(Ново) Електронни формуляри и заявления: Заявление за платено обучение по чужд език

 Заявление за сертифициране на знания по чужд език

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО..."
 

За Преподаватели и Служители на ВСУ

 Заявление за Обучение по Английски Език


 

Новини и събития