В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Новини

 

Архив:


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ И „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“

• На 17 и 18 септември 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Специалните дисциплини, за студентите от специалност „Защита на националната сигурност“.
• На 19 септември 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Специалните дисциплини, за студентите от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
Срок за подаване на заявления и плащане на такса за държавен изпит: 31.08.2018 г.
• На 16 и 17 октомври 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Наказателноправните науки, за студентите от специалност „Защита на националната сигурност“.
• На 18 октомври 2018 г., ще се проведе държавен изпит по Наказателноправните науки, за студентите от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
Срок за подаване на заявления и плащане на такса за държавен изпит: 30.09.2018 г. 


 Връчване на дипломи на абсолвенти от Випуск 2017, 02.06.2018 г.

 

Тържеството по случай връчването на дипломите на 162 дипломанти от образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ във Филиал – Смолян, беше уважено от присъствието на:
Президентът на Варненски Свободен Университет, проф.д.ик.н. Анна Недялкова, областния управител на град Смолян г-н Недялко Славов, кметът на община Златоград г-н Мирослав Янчев, кметът на община Рудозем г-н Румен Пехливанов, кметът на община Девин г-н Красимир Даскалов, кметът на община Чепеларе г-жа Славка Чакърова, кметът на община Велинград г-н Костадин Коев, кметът на община Първомай г-н Ангел Папазов, зам.-кмет на община Смолян инж. Марияна Цекова, народните представители от Смолянски избирателен район г-жа Дора Янкова, г-н Хайри Садък, проф. д-р Стефан Терзиев – представител на настоятелството на Варненски Свободен Университет, г-н Цветан Мадански – главен секретар на Агенция „Митници“, г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН - Смолян, г-жа Таня Марева – Директор на Регионален исторически музей – Смолян, полк. Димитър Кацаров – командир на 101 Алпийски полк към Българска армия, г-н Таньо Караманолев – директор на ТД на НАП, г-н Стоян Мандаджиев – директор на РД „Гранична полиция“, г-жа Диана Димитрова – директор на ОУ „Стою Шишков“, с. Търън, г-жа Цонка Оджакова – директор на Комплексна опитна станция – Смолян.

Видео от церемонията

  

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се включи в тържествата по отбелязване на празника на град Първомай


 

Десетки граждани и гости на града излязоха на площада пред читалището, за да отбележат тройния празник на град Първомай. Клубове, състави, сдружения посрещнаха гости от няколко държави, кметове на партньорски общини, народни представители. В тържествата се включиха и представители на Филиал Смолян на Варненския свободен университет, с който община Първомай си партнира в организирането на различни форми на обучение.

За първа година празникът на града беше съпътстван с изложба–базар „Произведено в Първомайско“.

Домакинът на тържеството, кметът на града Ангел Папазов, даде старт и на 46-те Майски културни тържества, като отбеляза ролята на самодейците за запазването на културното наследство в общината. Програмата тази година беше подготвена от ученически танцови и вокални групи и духовата музика на ОУ „Георги Караславов“. На финала прозвуча и традиционното Първомайско хоро, което вдигна на крак присъстващите.

  

Кметове и общинска администрация от 27 общини се обучаваха в интегрирано управление на отпадъците в Пампорово


 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, Ивелина Василева – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, заместник-областният управител Андриян Петров, президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова и директорът на Филиал Смолян на ВСУ д-р Анелия Пържанова откриха обучение на тема „Интегрирано управление на отпадъците“.
В рамките на вчерашния и днешния ден в хотел „Орфей“, к.к. „Пампорово“ повече от 100 представители на местната власт и бизнеса от 27 общини от Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска, Бургаска и Софийска област участваха в курс за допълнително обучение на тема „Интегрирано управление на отпадъците“. Събитието се организира от Филиал Смолян на Варненския свободен университет с подкрепата на Областния управител на област Смолян Недялко Славов. Лектори в него бяха министърът на околната среда и водите Нено Димов, председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, Джордж Кремлис – ръководител на отдел „Екологична оценка на въздействието на околната среда и политика на сближаване“, Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, проф. д-р инж. Иван Домбалов – директор на Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда, както и представители на общините Рудозем, Златоград и Първомай, които споделиха добри практики в процеса на управление на отпадъците. Бяха разгледани теми, свързани с третирането на отпадъците не като ненужни боклуци, а като ресурс, който би могъл да генерира ползи, както за околната среда, така и в икономически аспект и за общините, и за бизнеса. Освен добри практики, по време на дискусиите се генерираха идеи и предложения за промени в законодателната уредба, които да спомогнат за по-ефективното управление на отпадъците.
Обучението е част от програмата на Институт за интегрирано управление на общините, създаден във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с мисия да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията „Smart City”.


  

Още новини