В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 52 355 106

Presentations

Български:
Презентация - 2019
Изтеглете

English version:
Presentation - 2019
Download