В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Presentations

Български:
Презентация 
Изтеглете
Презентация 2018 
Изтеглете

English version:
Presentation (old) 
Download
Presentation new - 2018 
Download